Ruch Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej

Rekolekcje » Zaloguj się » Załóż konto »

Ogólne zasady i informacje na temat rekolekcji

 1. System umożliwia zapisanie się na wybrane rekolekcje organizowane przez Ruch Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej.
 2. Rekolekcje weekendowe przeważnie zaczynają się ok. godz. 17:00 w piątek, kończą przed południem w niedzielę. Szczegółowe informacje będą podawane przy konkretnych rekolekcjach. Zgłaszając się na rekolekcje zobowiązujemy się do uczestnictwa w całości (ew. odstępstwa konsultujemy z organizatorami).
 3. Na rekolekcje weekendowe nie ma obowiązku drukowania kart, chybe że wyraźnie zostanie to zaznaczone przy konkretnych rekolekcjach.
 4. Przy każdych rekolekcjach podane są wymagania (wiekowe, formacyjne) - przed zapisaniem na rekolekcje należy się z nimi zapoznać.
 5. Ze względu na rekolekcyjny charakter wyjazdu prosimy nie zabierać ze sobą: urządzeń audio (mp3, mp4 i innych), konsoli PSP i tabletów.
 6. Dodatkowe informacje dla konkretnych rekolekcji dostępne są po kliknięciu przycisku "Więcej informacji".

Sposób zgłaszania się na rekolekcje wakacyjne

 1. Na rekolekcje zgłaszamy się poprzez wypełnienie zgłoszenia w systemie.
  • Do zapisania się na rekolekcje wymagane jest założenie konta. Z jednego konta może zapisać się tylko jedna osoba.
  • Po założeniu konta należy uzupełnić Dane osobowe, a następnie kartę uczestnika.
  • Następnie zgłoszenia na rekolekcje dokonujemy klikając zapisz się, pod wybranymi rekolekcjami. Po zaakceptowaniu wymaganych pól, potwierdzamy zgłoszenie.
  • Informacje na temat naszych zgłoszeń widoczne są w zakładce "Moje rekolekcje". Zakładka ta staje się widoczna dopiero po zapisaniu się na jakieś rekolekcje.
 2. Po wypełnieniu zgłoszenia udajemy się z wydrukowaną z zakładki "Moje rekolekcje" i podpisaną kartą zgłoszenia do swojej parafii
 3. Na konto, podane po zgłoszeniu, należy wpłacić zadatek w ciągu 14 dni od zapisania się na rekolekcje.
 4. Wypełnione karty uczestnika ze skierowaniem na rekolekcje będa do pobrania przed rekolekcjami w systemie; do osób, które tego nie zrobią zostaną wysłane pocztą, bądź przekazane do parafii.
 5. Oprócz tego, przed rekolekcjami należy wypełnić i zabrać ze sobą kartę zdrowia.

Ogólne zasady i informacje na temat rekolekcji wakacyjnych

 1. OAZA jest formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie połączoną z czasem wakacyjnego wypoczynku. Poprzez rozwój życia wewnętrznego oraz bycie we wspólnocie, chcemy pogłębić naszą więź z Bogiem i braćmi. Rekolekcje oazowe nie są wyjazdem kolonijnym i nie mają charakteru typowo wczasowego.
 2. W podanym terminie pierwsza data jest dniem wyjazdu na oazę, druga data jest dniem wyjazdu z rekolekcji.
 3. Ze względu na realizowany w oazach program wychowawczy należy przestrzegać właściwych granic wieku (ewentualne odstępstwa konsultujemy z moderatorem).
 4. W czasie pobytu nie przewiduje się odwiedzin rodziców i znajomych, chyba, że wcześniej zostanie to uzgodnione z moderatorem prowadzącym oazę.
 5. Ze względu na rekolekcyjny charakter wyjazdu prosimy nie zabierać ze sobą: urządzeń audio (mp3, mp4 i innych), konsoli PSP i tabletów. Nie bierzmy cennych rzeczy (np. biżuterii).
 6. W czasie rekolekcji będzie ograniczona możliwość korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Dodatkowe informacje dla konkretnych rekolekcji zostaną dołączone do karty uczestnika.
Więcej o rekolekcjach oazowych