Materiały formacyjne

Etapy formacji i materiały do spotkań w grupach

Dzieci Boże
– pierwszy rok formacji rozpoczyna się w 3 klasie szkoły podstawowej (są to dzieci, które przyjęły pierwszą komunię świętą).
3 klasa podst ODB I – po rocznej formacji wyjeżdżają na swoją pierwszą Oazę Dzieci Bożych I stopnia

– drugi rok formacji rozpoczyna się w 4 klasie szkoły podstawowej (są to dzieci które były już na oazie wakacyjnej I stopnia jak i te które nie były).
4 klasa podst ODB II – po rocznej formacji wyjeżdżają na Oazę Dzieci Bożych drugiego stopnia

– trzeci rok formacji rozpoczyna się w 5 klasie szkoły podstawowej (są to dzieci które były już na oazie wakacyjnej II stopnia jak i te które nie były).
5 klasa podst ODB III

– czwarty rok formacji rozpoczyna się w 6 klasie szkoły podstawowej (są to dzieci które były już na oazie wakacyjnej III stopnia jak i te które nie były).
6 klasa podst ODB trwa do ukończenia 6 klasy.

Formacja nowej drogi – rozpoczyna się po ukończeniu 6 klasy szkoły podstawowej wyjazdem na Oazę Nowej Drogi I stopnia.

7 po OND 1

Po powrocie z OND I (1 klasa gimnazjum) lub osoby,  które nie były jeszcze na oazie i rozpoczynają swoją formację, omawiają Ewangeliczne rewizje życia. W wakacje przed 2 klasą gimnazjum wyjeżdżają na OND II.

8 po OND 2Po powrocie z OND II (2 klasa gimnazjum) lub osoby, które nie były jeszcze na oazie i rozpoczynają swoją formację, omawiają Ewangeliczne rewizje życia. W wakacje przed 3 klasą gimnazjum, po przyjęciu sakramentu bierzmowania wyjeżdżają na OND III.

 

 

10 ŁukaszaPo powrocie z OND III (3 klasa gimnazjum) lub osoby, które nie były jeszcze na oazie i rozpoczynają swoją formację, omawiają Ewangeliczne rewizje życia,

11 Jana

oraz 4 spotkania nad Ewangelią św. Łukasza i

8 spotkań nad Ewangelią św. Jana.

9 po OND 3

Lepiej jest jednak rozpocząć od spotkań nad Łukaszem i Janem – dopiero po nich sięgamy po ewangeliczne rewizje życia po OND 3.

Formacja Nowego Życiaw wakacje przed 1 klasą ponadgimnazjalną, wyjeżdżają na ONŻ I.

12 po ONŻ 1Po powrocie z ONŻ I uczestnicy spotkań omawiają jedenaście rozmów ewangelicznych,

13 krokia następnie 10 kroków dojrzałości chrześcijańskiej.

 

 

 

Po omówieniu 10 kroków i odbyciu celebracji uczestnik może uczestniczyć w rekolekcjach ONŻ II.

W niedługim czasie pojawią się dalsze informacje

Wszystkie przedstawione materiały można zamówić