Kalendarz pracy rocznej 2018/2019

Kalendarz pracy rocznej 2018/2019

MARZEC
01-03.03Warsztaty
08-10.03Diecezjalna Szkoła Animatora (sesja IX)
10.03Celebracja wybrania czyli wpisania do księgi (dla os. po ONŻ II)  
16.03Dzień Wspólnoty animatorów i diakonii w rejonach
17.03Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach
22-24.03Oaza Modlitwy dla dorosłych
29-30.03Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)
KWIECIEŃ
05-07.04Oaza Modlitwy dla dzieci
12.04Spotkanie animatorów
Ruchu Światło-Życie w Ostrowi Maz.
13-14.04Diecezjalne Dni Młodzieży
w Ostrowi Maz.
18-21.04Truduum Paschalne we wspólnotach deuterokatechumenalnych
w formie rekolekcji w Drozdowie (dla os. po ONŻ II)
23-23.04Rekolekcje moderatorów diecezjalnych
MAJ
01-05.05Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji
11.05Dzień Wspólnoty animatorów i diakonii w rejonach
12.05Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach
CZERWIEC
31.05-02.06Diecezjalna Szkoła Animatora (sesja X)
07-10.06 Centralna Oaza Matka 2019 – Krościenko nad Dunajcem
08.06Dzień Diakonii
09.06Dzień Animatora
10.06Dzień Moderatora, Krajowe Kolegium Moderatorów
21-22.06Diecezjalna Oaza Matka – Rozesłanie
LIPIEC
28.06-14.07turnus I OŻK 2019
16.07-01.08turnus II OŻK2019
SIERPIEŃ
03-19.08turnus III OŻK 2019
21-23.08Podsumowanie OŻK 2019
23.08Krajowe Kolegium Moderatorów