Łomża Krzyża Świętego

adres: Zawadzka 55
18-403 Łomża

proboszcz: Ks. Andrzej Godlewski

moderator: Ks. Rafał Wiliński

Aktualnie wspólnota w parafii spotyka się w budynku Centrum Katolickiego

– Oaza Dzieci Bożych (szkoła podstawowa) – środa godz. 16.00
– Oaza Nowej Drogi (gimnazjum)- czwartek godz. 18.00
– formacja po ONŻ I – piątek godz. 15.00
– schola młodzieżowa eSeMka – próby w każdy wtorek o godz. 18.30

AKTUALNOŚCI W PARAFII

16 listopada godz. 18.30 spotkanie małżeństw Domowego Kościoła z duszpasterzami w Centrum Katolickim