Autor: Łukasz Bobowski

Powakacyjny Dzień Wspólnoty

Powakacyjny Dzień Wspólnoty

Po wakacyjnych rekolekcjach, jak co roku, chcemy spotkać się na Pielgrzymce Ruchu Światło-Życie do NMP Matki Pięknej Miłości w katedrze łomżyńskiej – powakacyjnym dniu wspólnoty. Spotykamy się w Łomży, 1 września o godz. 10:00. Będzie to czas wspólnej modlitwy, dziękczynienia...

Oaza Modlitwy

Oaza Modlitwy

Jak co uważniejsi zauważyli, w kalendarzu na najbliższy weekend zaplanowany był OM. Przepraszamy za bardzo późną informację, liczymy jednak na to, że znajdzie się co najmniej 20 uczestników i ta oaza się odbędzie! Zatem szczegóły: Rekolekcje poprowadzi ks. Aleksander Suchocki...

Kościół Naszym Domem

Kościół Naszym Domem

Centralna Oaza Matka rozpoczęła nowy rok formacyjny pod hasłem Kościół Naszym Domem Już teraz módlmy się o owoce nadchodzących rekolekcji wakacyjnych i światło Ducha Świętego dla wszystkich moderatorów i animatorów!

Lokalna Oaza Matka

W trakcie Centralnej Oazy Matki animatorzy Ruchu zostają posłani na rekolekcje przez Moderatora Generalnego. Wtedy również zostają wręczone świece Oaz Wielkich. Następnie w poszczególnych diecezjach odbywają się Lokalne Oazy Matki. W naszej diecezji spotkamy się na takiej oazie w dniach...

Centralna Oaza Matka

Co roku Ruch Światło – Życie gromadzi się w Krościenku nad Dunajcem na czuwaniu przed Zesłaniem Ducha Świętego, aby modlić się o Jego dary, dary dla naszego Ruchu, dla wszystkich Jego członków, uczestników rekolekcji wakacyjnych, moderatorów i animatorów. Ten szczególny...

Baza animatorów

Baza animatorów

We wspólnocie Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej tworzymy nową bazę animatorów, gotowych podjąć posługę na rekolekcjach oazowych, jak również w parafiach w ciągu roku. Jeśli nie zgłosiłeś się jeszcze na rekolekcje jako animator, a posiadasz odpowiednią formację (przeżyta minimum ONŻ I°...

Oaza Modlitwy w maju

Oaza Modlitwy w maju

Ruch Światło-Życie zaprasza na Oazę Modlitwy w pierwszy majowy weekend od 4 do 6 maja. Jeżeli: chcesz znaleźć czas na spotkanie z Bogiem, spotkać się  z innymi ludźmi, odpocząć od swoich zwykłych obowiązków, zaczerpnąć z oazy na swojej drodze, to...

Karty na rekolekcje

Karty na rekolekcje

Chcesz jechać na Oazę? Karty na rekolekcje wakacyjne dostępne są pod adresem www.lomza.oaza.pl/rekolekcje/karty A informacje o rekolekcjach: www.lomza.oaza.pl/rekolekcje

Zmartwychwstanie Pańskie

W śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa rodzi się nowy człowiek. To dzięki tej cennej ofierze zostaliśmy odkupieni. Niech zbliżające się Święta Paschalne będą dla każdego z Was okazją do zaczerpnięcia nowych sił i nowej nadziei do wypełniania ciągle aktualnej, powierzonej nam...