Święcenia prezbiteratu AD 2019

Nasi drodzy nowowyświęceni Kapłani!
Jako kapłani wskazujcie drogę ludziom pogrążonym w mroku, ale nie zapomnijcie, że światło to nie pochodzi od was, lecz od Chrystusa, dlatego trwajcie przy Nim by nie stać się latarnią bez światła. Dawajcie głodnym ludziom życie po przez karmienie ich ofiarą złożoną na ołtarzu, niech to będzie najważniejszą z waszych misji. Nie bądźcie księżmi kolegami, księżmi coachami, księżmi celebrytami dającymi ludziom to co świat, a nie to co jest największym darem Kościoła.

fot. wzasięgu.pl

Może Ci się również spodoba