Oazowy Bank Animatorów


Wiele czasu poświęciliśmy na rozeznanie odnośnie posługi animatorów na oazach wakacyjnych. Analizowaliśmy różne rozwiązania, czerpiąc z doświadczenia innych diecezji. Efektem tych przemyśleń jest utworzony Oazowy Bank Animatorów.
Z pewnością jest to coś nowego w naszej diecezji, a często tego co nowe, po prostu się boimy. Zamiast jednak się bać warto podjąć wezwanie i pójść za głosem serca. Skoro nasze życie jest realizacją Woli Bożej, to również poszczególne jego aspekty powinny na tę Wolę się nastawić.

Zasady zgłaszania się wszystkich animatorów na rekolekcje wakacyjne organizowane przez Ruch Światło-Życie diecezji łomżyńskiej

 1. Zgłoszenia wszystkich kandydatów na animatorów (osoby po ONŻ II oraz osoby po innej formacji bądź też z innej wspólnoty) i kleryków (dalej zwanych animatorami) na tegoroczne rekolekcje wakacyjne organizowane przez Ruch Światło-Życie diecezji łomżyńskiej odbędzie się w nowej formule – Oazowego Banku Animatorów (dalej zwanego OBA).
 2. Każdy animator zgłasza chęć podjęcia posługi podczas rekolekcji wakacyjnych w OBA, poprzez wypełnienie formularza: https://docs.google.com/forms/d/1R0Ew4NUvC9ttf6-MIkJXEjqfLabMvooooR6qPjXG7lg/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR30wkddCzbtUGjpUzQkTQ6CxgrKkq1KJAvrhLf16BHBTxzuKXmSLbm0mPI .
 3. Każda chętna do posługi osoba po ONŻ I, która wypełni formularz pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1IEoXH9A2Vkz-A0lmMc9yjOLGHXISnDOYyEp3UtcEAy0, przejdzie indywidualną weryfikację formacji w ciągu roku. Osoby, które będą mogły podjąć posługę, otrzymają wiadomość prywatną od Moderatora Diecezjalnego lub DFD.
 4. Animator, który ma wątpliwości czy może podjąć posługę podczas rekolekcji, proszony jest o kontakt z Moderatorem Diecezjalnym lub Diakonią Formacji Diakonii (dalej zwaną DFD).
 5. Każdy animator zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia wszystkich pól formularza.
 6. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń wszystkich animatorów nastąpi 13 marca 2019 r.
 7. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń wszystkich animatorów nastąpi 19 kwietnia 2019 r.
 8. Podziału wszystkich animatorów na poszczególne rekolekcje wakacyjne Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej dokonają Moderator Diecezjalny wraz z DFD.
 9. Moderator z DFD dokonają podziału wszystkich animatorów do 22 kwietnia 2019 r.
 10. O pełnieniu posługi każdy animator zostanie poinformowany osobiście na spotkaniu, które odbędzie się 23 kwietnia 2019 r. w Łomży w godzinach 10:00–15:00. Więcej informacji na diecezjalnym fanpage’u ruchu lub lomza.oaza.pl.
 11. Animatorzy nieobecni na spotkaniu zostaną poinformowani o pełnieniu posługi telefonicznie lub przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych.
 12. Każdy moderator prowadzący oazę wakacyjną zostanie poinformowany o członkach diakonii przez Moderatora Diecezjalnego i DFD 22 kwietnia 2019 r. telefonicznie bądź mailowo.
 13. W przypadku niewystarczającej liczby animatorów lub zwiększonej liczby uczestników na danych rekolekcjach, braki animatorów w diakonach będą uzupełniane na bieżąco po uzyskaniu nowych zgłoszeń w OBA. Na początku o nowym członku diakonii zostanie poinformowany moderator prowadzący oazę wakacyjną a następnie animator.
 14. Do posługi podczas rekolekcji wakacyjnych organizowanych przez Ruch Światło-Życie diecezji łomżyńskiej dopuszczeni zostaną tylko Ci animatorzy, którzy zgłoszą się do OBA i uzyskają akceptację Moderatora Diecezjalnego i DFD.
 15.  Bp Tadeusz Bronakowski pośle członków Diakonii Oaz Wakacyjnych podczas Diecezjalnej Oazy Matki (DOM) 16 czerwca 2019 r., więcej informacji na lomza.oaza.pl.

Wszystkich prosimy o modlitwę oraz przyjęcie Komunii Świętej w intencji tegorocznych oaz, ich uczestników oraz podejmujących posługę moderatorów i animatorów.

Wszelkie wątpliwości i pytania można kierować na adres dawid_adm@op.pl

Może Ci się również spodoba