Oazowy Bank Animatorów


Wiele czasu poświęciliśmy na rozeznanie odnośnie posługi animatorów na oazach wakacyjnych. Analizowaliśmy różne rozwiązania, czerpiąc z doświadczenia innych diecezji. Efektem tych przemyśleń jest utworzony Oazowy Bank Animatorów.
Z pewnością jest to coś nowego w naszej diecezji, a często tego co nowe, po prostu się boimy. Zamiast jednak się bać warto podjąć wezwanie i pójść za głosem serca. Skoro nasze życie jest realizacją Woli Bożej, to również poszczególne jego aspekty powinny na tę Wolę się nastawić.

Zasady zgłaszania się wszystkich animatorów na rekolekcje wakacyjne organizowane przez Ruch Światło-Życie diecezji łomżyńskiej

 1. Zgłoszenie wszystkich animatorów, kandydatów na animatorów (osoby po ONŻ II0) oraz kleryków (dalej zwanych animatorami) na tegoroczne rekolekcje wakacyjne organizowane przez Ruch Światło-Życie diecezji łomżyńskiej odbędzie się w nowej formule, Oazowego Banku Animatorów (dalej zwanego OBA).
 2. Każdy animator zgłasza chęć podjęcia posługi podczas rekolekcji wakacyjnych do OBA, poprzez wypełnienie formularza: FORMULARZ
 3. Każda chętna do posługi osoba po ONŻ I0, która wypełni formularz pod linkiem: FORMULARZstI , przejdzie indywidualną weryfikację formacji w ciągu roku. Osoby, które będą mogły podjąć posługę, otrzymają wiadomość od Moderatora Diecezjalnego lub Diakonii Formacji Diakonii (dalej zwaną DFD).
 4. Animator, który ma wątpliwość czy może podjąć posługę podczas rekolekcji proszony jest o kontakt z Moderatorem Diecezjalnym lub DFD.
 5. Każdy animator jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia wszystkich pól formularza.
 6. Rozpoczęcie zgłoszeń wszystkich animatorów nastąpi 13 marca 2019 r.
 7. Zakończenie zgłoszeń wszystkich animatorów nastąpi 31 marca 2019 r.
 8. Podziału wszystkich animatorów na poszczególne rekolekcje wakacyjne Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej dokona Moderator Diecezjalny wraz z DFD do 14 kwietnia 2019 r.
 9. O pełnieniu posługi każdy animator zostanie poinformowany osobiście na spotkaniu, które odbędzie się 23 kwietnia 2019 r. w Łomży.
 10. Każdy moderator prowadzący oazę wakacyjną o członkach jej diakonii zostanie poinformowany przez Moderatora Diecezjalnego i DFD 23 kwietnia 2019 r.
 11. Nie ma możliwości podjęcia posługi animatora podczas rekolekcji wakacyjnych organizowanych przez Ruch Światło-Życie diecezji łomżyńskiej bez akceptacji Moderatora Diecezjalnego i DFD.
 12. Moderator Diecezjalny dokona posłania poszczególnych Diakonii Oaz Wakacyjnych podczas Diecezjalnej Oazy Matki (DOM).

Wszelkie wątpliwości i pytania można kierować na adres dawid_adm@op.pl

Może Ci się również spodoba