Powakacyjny Dzień Wspólnoty

W sobotę 1 września o godz. 9.30 w Łomży odbędzie się powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty
Ruchu Światło-Życie
, którego celem jest wspólne dziękczynienie za owoce letnich rekolekcji oraz prośba o moc Ducha Świętego na czas pracy w kolejnym roku duszpasterskim.W imieniu Diecezjalnej Diakonii Jedności zapraszam moderatorów, animatorów i uczestników tegorocznych Oaz Żywego Kościoła wszystkich stopni: Dzieci Bożych, Nowej Drogi, Nowego Życia, młodzież, dorosłych i rodziny Domowego Kościoła. Zapraszamy również osoby ze wspólnot parafialnych, które nie były na rekolekcjach, szczególnie kapłanów i katechetów oraz osoby konsekrowane, którzy są opiekunami wspólnot.

Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 9.30  na boisku przy Domu Wspólnoty Kapłańskiej ( Dom księży emerytów) gdzie odbędzie się zawiązanie wspólnoty. Następnie udamy się w radosnej pielgrzymce do Katedry Łomżyńskiej gdzie Eucharystii będzie przewodniczył J.E. Bp Janusz Stepnowski.

Dajmy radosne świadectwo wiary swoją obecnością, uczestnictwem i zaangażowaniem. Czekamy na Ciebie!

Program Pielgrzymki:

 9.00 – Czas dla bliźniego
 9.30 – Zawiązanie wspólnoty
10.40 – Procesja do Katedry + godzina świadectw
12.00 – EUCHARYSTIA z wręczeniem świec parom animatorskim kręgów rodzin
13.30 – Agapa z niespodzianką – teren przed katedrą
14.30 – Zakończenie

Zapraszamy również na Dzień Wspólnoty Animatorów i Moderatorów  w piątek wszystkich, którzy posługiwali w tym roku na rekolekcjach. Będzie to czas dzielenia się radościami i troskami tegorocznych turnusów. W programie również czas dla wspólnoty oraz modlitwa dziękczynna za OŻK 2018.

Program Podsumowania: 

do 17.00 – Rejestracja

17.00 – Modlitwa dziękczynna za Oazy Żywego Kościoła 2018

17.15 – Wieczór pogodny

18.15 – Spotkania w grupach

19.15 – Kolacja

19.45 – Podsumowanie pracy w grupach

Istnieje również możliwość noclegu dla osób spoza Łomży.

Może Ci się również spodoba