Życzenia wielkanocne

Oczekujemy z nadzieją na Chrystusa Zmartwychwstałego!

Święta Paschalne, które przeżywamy, wprowadzają nas, ludzi wierzących, w Paschę naszego Pana. On zwyciężył śmierć, pokonał grzech i tego, który jest jego sprawcą. Z Chrystusem Zmartwychwstałym i my jesteśmy zwycięzcami. W sakramentach przeżywanych z wiarą celebrujemy to zwycięstwo, które w pełni objawi się, gdy i my dopełnimy naszej paschy.

Radości z codziennego przeżywania tej prawdy życzę wszystkim oazowiczom: braciom w kapłaństwie, małżonkom skupionym w Kościele Domowym, siostrom zakonnym i młodym, będącym nadzieją Kościoła i Ojczyzny!

ks. Aleksander Suchocki A.D. 2018

Może Ci się również spodoba