Przekaż 1% podatku na Fundację „Światło-Życie”

Fundacja Światło-Życie    Bardzo dziękujemy naszym Darczyńcom (zarówno osobom indywidualnym, jak firmom i instytucjom), wspierającym nas materialnie, merytorycznie, pomagającym nam w promocji i wszystkim, którzy angażują się w wolontariat.

    Z odpisu 1% za rok 2013 zebraliśmy 1717 zł., a z darowizn 300 zł. Może to nie wielka kwota, ale pozwoli nam na pokrycie kosztów administracyjnych: wpłaty na cele zarządu Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach (100 zł. miesięcznie) i pokrywanie kosztów prowadzenia rachunku bankowego. 

   Mamy nadzieję, że już od najbliższego roku działalność naszej fundacji dzięki waszemu wsparciu rozwinie się i będziemy mogli pomóc innym oraz organizować nieodpłatne kursy, spotkania i warsztaty.

JAK NAS WSPIERAĆ?
Najprościej przekazując środki finansowe na konto Ośrodka Fundacji „Światło-Życie” w Łomży. 
Nr. konta 54 8762 0009 0008 3449 2000 0010
ul. Zawadzka 55
18-400 Łomża
tytule wpłaty – wpisujemy: darowizna na cele statutowe
   Wpłacając na nasze konto bankowe darowiznę można skorzystać z ulgi podatkowej. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 Ust. o podatku od osób fizycznych). Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Szczególnie ważne i cenne jest przekazanie na nasze potrzeby 1% z podatku dochodowego za poprzedni rok rozliczeniowy.
Wystarczy wpisać w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego jako odbiorcę: KRS 0000071891, a w celach szczegółowych: Ośrodek w Łomży.

Może Ci się również spodoba