Dzień modlitwy i postu o pokój w Syrii i na całym świecie

Dziś w modlitwie Anioł Pański wysłuchaliśmy słów Ojca Świętego Franciszka: „Niech wołanie o pokój wzniesie się głośno, aby dotarło do serc wszystkich ludzi i aby wszyscy złożyli broń i pozwolili, by kierowało nimi pragnienie pokoju. 

Dlatego, bracia i siostry, postanowiłem ogłosić w całym Kościele 7 września, wigilię święta Narodzenia Maryi, Królowej Pokoju, dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie, i także zapraszam, aby przyłączyli się do tej inicjatywy, w sposób, jaki uznają za najbardziej odpowiedni, bracia chrześcijanie niekatolicy, osoby wyznające inne religie oraz ludzie dobrej woli.”

   Ruch Światło-Życie od początku słuchał słów Kościoła. Dlatego też chcemy jako cała wspólnota odpowiedzieć na prośbę Papieża i 7 września, w dniu naszej pielgrzymki nadzień wspólnoty, będziemy modlić się o pokój na świecie. Będziemy prosić Matkę Bożą Pięknej Miłości aby uchroniła świat od tragedii wojny. Koncert, który będzie zagrany, dedykujemy tym, którzy cierpią w Syrii i na Bliskim Wschodzie.

Niech każdy z nas przywiezie ze sobą białą chustkę  – przez ten gest wyrazimy nasze pragnienie pokoju.

Ksiądz moderator

Może Ci się również spodoba