Marsze dla Życia i Rodziny

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału
w Marszu dla Życia i Rodziny.

    8 kwietnia 2013 r. marsze przejdą ulicami wielu miast naszej diecezji. Nie może Ciebie zabraknąć! Każde serce otwarte na Bożą prawdę o godności życia ludzkiego niech zabije mocniej i niech uruchomi w nas ewangeliczny dynamizm miłości. To jest ten czas i ta chwila, by zrobić coś konkretnego dla podkreślenia wartości małżeństwa, rodziny i życia tych, którzy głosu jeszcze nie mają.
    Stanięcie do marszu jest swoistym świadectwem ale również manifestacją swojego TAK dla ŻYCIA. Wokół toczy się prawdziwa walka, która z aren politycznych i medialnych przenosi się w przestrzeń naszego serca i naszych umysłów rodząc strach, obojętność i wycofanie. Chrystus zmartwychwstając jednak mówi nam: Nie lękajcie się! Jam zwyciężył świat. On posyła nas na ulice z Dobrą Nowiną o ludzkim życiu. On pragnie każdego człowieka i Sam jest pasjonatą stwarzania. Chce przychodzić do nas w każdym człowieku i czyni to nawet wtedy a może szczególnie wtedy, gdy kondycja cielesna czy psychiczna człowieka jest ułomna. On w tych maluczkich ukazuje swoją wielkość i chwałę. Chrystus skruszył kajdany śmierci niech zatem zwycięży cywilizacja życia i miłości. Potrzebujemy Ciebie do budowania tej cywilizacji. Potrzebujemy twego serca i zaangażowania. Potrzebujemy gorącej modlitwy.
Papież Franciszek jako kardynał powiedział: „To jest sposób, by chronić życie, poświęcając własne. (…) Powinniśmy się troszczyć o życie w taki sposób, jak czynił to Jezus. Troska o życie pociąga obowiązek dbania o siebie nawzajem – o najmniejszego, którego ledwie widać na USG, i o najstarszego, pełnego mądrości, jako że żył i pracował z godnością. (…) Troska o życie mojego brata, troska o życie każdego człowieka jest ofiarą, jest krzyżem”.

 

Tegoroczny marsz będzie przebiegał pod hasłem RODZINA KOLEBKĄ ŻYCIA.

    W ten sposób chcemy ukazać rodzinę jako miejsce otwarcia się na nowe życie.
To szczególny dialog, jaki zachodzi między małżonkami a Bogiem jest przestrzenią stwórczego TAK dla ludzkiego życia.

     Na zakończenie marszy będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. (http://www.duchowaadopcja.com.pl/) Zachęcamy do modlitwy w obronie życia. Tylko dzięki modlitwie i naszemu wsparciu możemy dać siłę tym, którzy lękają się przyjęcia nowego życia lub są o krok od zabicia swego dziecka. Niech łona matek przez te dziewięć miesięcy będą bezpiecznym miejscem rozwoju tych najmniejszych i bezbronnych.

 Szczegółowy program na stronie Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji. (http://www.duszpasterstworodzin.lomza.pl/aktualnosci/9-aktualnosci-glowne/121-marsze-dla-zycia-i-rodziny)

 Katarzyna i Krzysztof Jankowscy
Diakonia Życia Ruchu Światło – Życie Diecezji Łomżyńskiej.

Może Ci się również spodoba