Życzenia Wielkanocne Moderatora Diecezjalnego

„Nie głosimy bowiem siebie samych,
lecz Chrystusa Jezusa jako Pana,
a nas – jako sługi wasze przez Jezusa.

Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom,
by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach,
by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. (2 Kor 4, 5-6
) 

    On przyszedł jako światło i jako światło pozostał dla Ciebie w Kościele. Otwórz Swoje serce na Jego Miłość, która nie ma dosyć przebaczania.

    Niech Jego Zmartwychwstanie będzie Twoim kodem dostępu do życia. Życzę Ci, aby wszystkie Twoje plany, marzenia i kroki były opromienione Jego Łaską.

    Wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie, animatorom i odpowiedzialnym, kapłanom, siostrom zakonnym, małżeństwom domowego kościoła, osobom żyjącym indywidualnie, młodzieży i dzieciom przesyłam wyrazy jedności i radości z faktu Zmartwychwstania naszego Pana.

 Z kapłańskim błogosławieństwem i braterskim pozdrowieniem

Moderator Ruchu Światło-Życie
Diecezji Łomżyńskiej
ks. Dariusz Niewiński

Bardzo dziękuję 7 letniej Anielce Wojciechowskiej, dla której jak mówi jej mama „dzień bez malowania to dzień stracony” za wykonanie (technika – kredki i farby akwarelowe)
i podpisanie kartki wielkanocnej. 

Może Ci się również spodoba