Kongregacja odpowiedzialnych w Częstochowie

kongregacjaSiostry i Bracia, Odpowiedzialni za charyzmat Ruchu Światło-Życie! Z radością zapraszam Was na XXXVIII Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która zgromadzi nas na Jasnej Górze w dniach od 22 do 25 lutego 2013 roku.

Ks. Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

    Zapraszam wszystkich odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie naszej diecezji do udziału w Kongregacji: kapłanów, osoby konsekrowane, rodziny, osoby dorosłe żyjące indywidualnie, katechetów i animatorów oraz młodzież. Aby ułatwić możliwość uczestniczenia w spotkaniu, jako wspólnota diecezjalna organizujemy wspólne zakwaterowanie i możliwość wyżywienia.

    W zależności od ilości dni, w których chcemy wziąć udział, cena uczestnictwa to odpłatność za nocleg (akademik Akademii Polonijnej ul. Kazimierza Pułaskiego 4/6) i obiad (20 zł/doba + 12 zł). Warto by było przyjechać już w piątek wieczorem aby od rana uczestniczyć w jutrzni i wszystkich wykładach. Całość spotkania dla uczestników kończy się w niedzielę 24 lutego o godz. 14.00. Do poniedziałku pozostają tylko moderatorzy diecezjalni.

Chęć uczestnictwa zgłaszamy telefonicznie 503319069 lub elektronicznie email (moderator@lomza.oaza.pl) u ks. Moderatora Diecezjalnego.

 

PROGRAM

Piątek, 22 lutego

18.30 Możliwość uczestniczenia we Mszy świętej

20.00 Modlitwa rozpoczynająca Kongregację

Sobota, 23 lutego

8.00 Jutrznia – przewodniczy bp Edward Dajczak, diecezja koszalińsko-kołobrzeska

9.30 Słowo programowe, ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Świa-tło-Życie

11.00 Bp Edward Dajczak, Kościół w epoce nowej ewangelizacji – wyzwania i inspiracje

12.00 Ku Diakonii Miłosierdzia w Ruchu Światło-Życie – świadectwo diakonii miło-sierdzia z Lublina

12.15 Marcin Pospieszalski i Andrzej Dubiel – NEW LIFE`m, Premiera płyty „Świa-tło-Życie” na 40-lecie Aktu Konstytutywnego Ruchu Światło-Życie

12.30 Przerwa

14.00 Eucharystia – przewodniczy abp Wacław Depo, Metropolita częstochowski

15.45 Komunikaty

16.00 Henryk Knapik, Narodzić się na nowo – w świetle ewangelizacyjnej rozmowy Jezusa z Nikodemem

16.45 Komunikaty

17.00 dr Aleksander Bańka, Wspólnota deuterokatechumenalna fundamentem wzrostu nowe-go człowieka – na przykładzie Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Tychach

17.45 Jolanta Szpilarewicz, Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie w kontekście jubi-leuszu Aktu Konstytutywnego z 1973 roku

18.15 Przerwa

19.30 Nieszpory z błogosławieństwem członków DIAKONII

21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 24 lutego

8.00 Jutrznia – przewodniczy ks. Wojciech Ignasiak, Moderator Unii Kapłanów Chry-stusa Sługi

9.00 Ks. dr Tomasz Bać, Charyzmat odnowy liturgii Ruchu Światło-Życie w kontekście 50-lecia Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum concilium Soboru Watykańskiego II

9.45 Jubileusz Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

10.40 Fundacja Światło-Życie

11.00 Chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy społeczne – Robert Telus i członkowie Zespołu Parlamentarnego członków i wychowanków Ruchu Światło-Życie

11.45 Ku Diakonii Społecznej w Ruchu Światło-Życie – świadectwo diakonii społecznej z Bydgoszczy (Mirosława Chmielewicz i o. Andrzej Lemiesz)

12.00 Podsumowanie Kongregacji

12.30 Przerwa

14.00 Eucharystia – przewodniczy bp Adam Szal, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie

Poniedziałek, 25 lutego

8.00 Eucharystia z Jutrznią – przewodniczy bp Adam Szal

9.30 Spotkanie Krajowego Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie

Może Ci się również spodoba