Dzieło Niepokalanej

   Pierwsze soboty miesiąca z KWCdiakonia wyzwolenia

   Jako wspólnota Ruchu Światło-Życie nieustannie poznajemy i zgłębiamy charyzmat  ofiarowany nam przez ojca założyciela, Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego. Jednym z tych darów jest dar Diakonii Wyzwolenia, który ks. Franciszek nazwał dziełem Niepokalanej Matki Kościoła.

   Od długiego czasu, wielkim pragnieniem członków ruchu w naszej diecezji jest powołanie Diakonii Wyzwolenia. Potrzeba do tego głównie modlitwy i wołania do Boga „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”, aby znalazły się osoby chcące poświęcić się temu dziełu i wzrastać w jego charyzmacie.DSC03423

    Krucjata Wyzwolenia Człowieka, która powstała z inspiracji Ruchu Światło-Życie uczyniła Niepokalaną swoją patronką.

   Zwracam się do wszystkich kandydatów i członków dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich z prośbą i propozycją, aby zgodnie z zamysłem i wolą założyciela, w każdą pierwszą sobotę miesiąca gromadzili się na wspólnej wieczornej Eucharystii w swoich parafiach.  Pierwsze soboty poświęcone są czci Niepokalanego Serca Maryi. W podręczniku KWC wskazano ogólnie na Niepokalaną jako wzór człowieka w pełni wyzwolonego. Wyzwolenie to polega w istocie na miłości nie skalanej żadnym egoistycznym zwrotem ku sobie, na pełni oddania siebie. Człowiek jest jako osoba wolny, gdy czyni bezinteresowny dar z siebie! (Charyzmat i wierność, Ks. Franciszek Blachnicki)

   Na wspólnej Eucharystii gromadzą się osoby związane z KWC dając świadectwo wobec wspólnoty lokalnej. Ich modlitwa zrywa kajdany zła i wyzwala radość dzieci Bożych. Zachęcam kapłanów i odpowiedzialnych do organizowania takich spotkań. Niech nie zabraknie krótkiej homilii i świadectwa członków KWC po Eucharystii. Niech liturgia będzie ubogacona czynnym udziałem osób świeckich: czytania, psalm, modlitwa wiernych oraz procesja z darami. Każde zaangażowanie niech owocuje czynieniem uczniów w łonie Kościoła.

ks. Modreator

Może Ci się również spodoba