List Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej do Ojca Świętego Benedykta XVI

Łomża, 17.12.2012

JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚĆ
OJCIEC ŚWIĘTY BENEDYKT XVI
SEKRETARIAT STANU
Sekcja polska
SCV-00120 CITTÀ DEL VATICANO

Umiłowany Ojcze Święty!

W imieniu członków ruchów kościelnych i stowarzyszeń katolickich zrzeszonych w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej ślemy Ci wyrazy naszego synowskiego oddania i jedności w wierze.

Z wdzięcznością przyjmujemy Twoje słowo zawarte w Orędziu na 46 Światowy Dzień Pokoju. Odnajdujemy w nim profetyczny żar i ewangeliczną przejrzystość wymagań stawianych nade wszystko uczniom Chrystusa i proponowanych wszystkim ludziom dobrej woli. Z radością w sposób szczególny przyjmujemy podkreślenie, iż poszanowanie życia ludzkiego na każdym etapie oraz ochrona praw rodziny i małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety to jedne z zasadniczych warunków pokoju na świecie.

Ze smutkiem i szczerym bólem odbieramy dochodzące do nas ze strony niektórych środowisk słowa sprzeciwu i pogardy dla głoszonej przez Ciebie prawdy oraz wrogości wobec Twojej osoby. Łączymy się z Tobą w cierpieniu i jednocześnie gorąco prosimy abyś w dalszym ciągu z odwagą umacniał braci w wierze.

Wspieramy modlitwą Twoją służbę Kościołowi i światu.

W imieniu całej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich DŁ
jej przewodniczący

Edward Zieliński

Może Ci się również spodoba