Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA)

Animator musi przede wszystkim sam przyjąć osobiście Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Dopiero bazując na tym przeżyciu może prowadzić ku niemu innych. Musi on doświadczyć życia kierowanego przez Pana i Jego Ducha, aby mógł innym proponować przyjęcie takiego stylu życia. Musi sam czuć się uczniem Chrystusa, aby móc przyprowadzić Chrystusowi nowych uczniów” ks. Franciszek Blachnicki

Uwzględniając terminy ferii szkolnych zapraszamy na Kurs Oazowy dla Animatorów w terminie 24 stycznia – 3 luty.
Uczestniczyć mogą osoby po pozytywnie przeżytej ONŻ II, zaangażowane w formację w ciągu roku, skierowane przez swego proboszcza parafii zamieszkania.

Miejsc – 30, koszt – 380 zł.

Miejsce – Dom Rekolekcyjny Betania w Suwałkach, ul. Łanowa 13

Prowadzący – ks. Aleksander Suchocki, Drozdowo, ul Główna 50, teł. 86/219 20 29, 604991420, e- mail: aleksuch@kuria.lomza.pl

Karty do pobrania w zakładce rekolekcje. Uzupełnione wraz z podpisem proboszcza należy  dostarczyć do prowadzącego rekolekcje ( istnieje możliwość wysłania skanu karty).

Może Ci się również spodoba