Dzień Jedności Diakonii Ruchu Światło-Życie

Zaproszenie na Dzień Jedności Diakonii Ruchu Światło-Życie

Diecezji Łomżyńskiej

Lipniki 1 grudnia 2012r.

 

     Jako wierzący jesteśmy wezwani do budowania Kościoła, który jest wspólnotą i jednością wszystkich chrześcijan. Ruch Światło-Życie pomaga nam, poprzez swoje charyzmaty, odkryć drogę do jak najowocniejszego wypełnienia tego wezwania. Tą drogą jest diakonia, czyli wejście w życie Kościoła we wspólnotach lokalnych w postawie zaangażowania i współodpowiedzialności, w świadomości my w stosunku do Kościoła.

Sługa Boży Franciszek Blachnicki

     W imieniu Moderatora Kościoła Domowego, ks. Dariusza Krajewskiego oraz odpowiedzialnych za Diakonię Życia, Krzysztofa i Katarzyny Jankowskich i ks. Tadeusza Masłowskiego pragnę zaprosić na Dzień Jedności Diakonii Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej, który odbędzie się w Lipnikach 1 grudnia br. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich członków wspólnoty Ruchu Światło-Życie naszej diecezji: kapłanów, osób konsekrowanych, świeckich członków wspólnoty Domowego Kościoła, żyjących indywidualnie oraz oazy młodzieżowej, które stanowią jedność w strukturach Ruchu.

     Posługa i formacja w diakoniach specjalistycznych: życia, wyzwolenia, modlitwy i ewangelizacji jest niezbędnym etapem budowania żywego Kościoła i podstawowym elementem budzącym entuzjazm wiary poprzez świadectwo i dawanie siebie innym. Wielu członków naszego Ruchu posiada przepiękne talenty, dary i charyzmaty, które dopiero puszczone w ewangeliczny obieg, zostaną dzięki łasce Ducha Świętego w nas pomnożone, staną się skarbem, na który oczekuje nasz Pan Jezus Chrystus.

     Słowa Świętego Pawła: „I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla budowania Ciała Chrystusowego” z listu do Efezjan niech będą dla nas, w Roku Wiary ogłoszonym przez Ojca Świętego, szczególną motywacją do podjęcia odpowiedzialności za różne diakonie według posiadanych charyzmatów.

    Na dniu jedności zostaną przybliżone informacje na temat funkcjonowania poszczególnych diakonii Ruchu Światło-Życie. Jako jedna wspólnota spotkamy się również na modlitwie, katechezie i świętowaniu chrześcijańskiej agape. Dzień wspólnoty rozpocznie się o godz. 9.00, a zakończy o godz. 15.30

W oczekiwaniu na dar spotkania Moderator diecezjalny Ks. Dariusz Niewiński

Plan

9.00. Jutrznia (Diakonia modlitwy)

9.30. Zawiązanie wspólnoty (Ks. Dariusz Niewiński)

10.00. konferencja: Charyzmat Diakonii w Ruchu Światło-Życie (Ks. Aleksander)

11.00. Przygotowanie do Eucharystii (oaza młodzieżowa)

11.15. Eucharystia (czytanie DŻ, śpiewy oaza młodzieżowa)

12.15. Obiad (Jankowscy)

13.00. Konferencje w trzech grupach diakonijnych (Ks. Dariusz Niewiński, Ks. Dariusz Krajewski, Ks. Tadeusz Masłowski)

14.00. Dzielenie się Słowem Bożym i rewizja życia wg. klucza diakonijnego j.w.

15.00. Podsumowanie, ogłoszenia i plany pracy.

15.30. Zakończenie i rozesłanie z błogosławieństwem

Zabieramy dzieci, kapcie i Pismo Święte.

Może Ci się również spodoba