Oaza modlitwy w Zarębach Kościelnych

W ostatni weekend października, w Zarębach Kościelnych, odbyła się Dziecięca Oaza Modlitwy organizowana przez Ruch Światło-Życie naszej diecezji. Wzięły w niej udział dzieci klas podstawowych z Łomży (par. Krzyża Świętego), Krasnosielca, Nura, Łap (par. Świętego Krzyża), Wysokiego Mazowieckiego (par. Św. Jana Chrzciciela), Andrzejewa, Ostrowi Mazowieckiej (par. Wniebowzięcia NMP) oraz Zarąb Kościelnych. Wraz z animatorami i księdzem moderatorem Dariuszem Niewińskim przeżyły trzydniowe rekolekcje pt. „Maryja wzorem modlitwy”.

Dzięki otwartości dyrekcji i władz gminnych, budynek szkoły w Zarębach Kościelnych, na czas oazy stał się dla nas wszystkich domem rekolekcyjnym. Oaza modlitwy, jak mówił sam założyciel Sługa Boży Franciszek Blachnicki to ukryte serce duchowego życia i mocy. Na całość programu składały się m. in. konferencje, śpiewy, spotkania w grupach z animatorem i nabożeństwa. Centralnym punktem dnia była Eucharystia, którą celebrowaliśmy w kościele poklasztornym. Tam też zwiedzaliśmy podziemia, gdzie mogliśmy oglądać doczesne szczątki fundatorów klasztoru. Uczestnicy mieli też okazję spotkać się i poznać siostry ze zgromadzenia Westiarek Jezusa. Nie zabrakło również czasu na wspólne zabawy i tańce prowadzone przez animatorów. Dzięki pomocy i życzliwości księdza proboszcza kan. Andrzeja Dmochowskiego mogliśmy spędzić czas przy ognisku i doświadczyć ułańskiego życia jeżdżąc na koniach.

Jak mówili sami uczestnicy oaza modlitwy to wspaniały czas na poznawanie Pana Boga i zawieranie nowych przyjaźni. W niektórych parafiach naszej diecezji istnieją formacyjne grupy oazowe, a weekendowe oazy modlitwy mogą być wstępem i pomocą do tworzenia kolejnych wspólnot.

an. Marlena Oleksiewicz

Może Ci się również spodoba