Oaza Modlitwy dla animatorów

A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». (Mk 6,31a)

Drodzy animatorzy!
Czas oaz wakacyjnych jest czasem intensywnym. Intensywnym, tak psychicznie, jak i fizycznie. Nierzadko brakuje chwili na zatrzymanie się i dostrzeżenie owoców tych rekolekcji, a także dziękowanie za nie.

Dlatego chcemy zaprosić Was na Powakacyjną Oazę Modlitwy Diakonii Oaz Rekolekcyjnych w dniach 21-23 września w Łomży. Będzie to przede wszystkim czas dziękczynienia za dzieło oaz wakacyjnych, jak również modlitwy o dalsze działanie Ducha Świętego w nas i w naszych uczestnikach. Chcemy też dzielić się i wzajemnie ubogacać doświadczeniem rekolekcji i naszej posługi.

Koszt: 20 zł
Start: piątek, 17:00, recepcja
Zakończenie: niedziela, 12:00 – Eucharystia w katedrze, 13:30 – obiad
Zapisy: http://bit.ly/RkLccK

Może Ci się również spodoba