Kościół Naszym Domem

Centralna Oaza Matka rozpoczęła nowy rok formacyjny pod hasłem

Kościół Naszym Domem

Już teraz módlmy się o owoce nadchodzących rekolekcji wakacyjnych i światło Ducha Świętego dla wszystkich moderatorów i animatorów!

Może Ci się również spodoba