Zmartwychwstanie Pańskie

W śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa rodzi się nowy człowiek. To dzięki tej cennej ofierze zostaliśmy odkupieni.
Niech zbliżające się Święta Paschalne będą dla każdego z Was okazją do zaczerpnięcia nowych sił i nowej nadziei do wypełniania ciągle aktualnej, powierzonej nam zbawczej misji. Wszyscy jesteśmy powołani, aby coraz bardziej świadomie budować Mistyczne Ciało Chrystusa, Jego Dom.
Zmartwychwstanie wyrywa nas z egoizmu i troski o tylko własne zbawienie, dlatego z radosnym Alleluja podejmujcie służbę w dziele ewangelizacji i formacji własnej i innych.
Bądźcie świadkami Zmartwychwstania.
Wszystkim Członkom Ruchu Światło-Życie naszej Diecezji, dzieciom, młodzieży i rodzinom życzę zdrowia i sukcesów. Z serca wyrażam jedność ze wszystkimi wspólnotami w parafiach i zapewniam o modlitwie.
Na progu mojej posługi moderatora diecezjalnego mówię każdemu i każdej z Was „Dobrze że jesteś”.
Księdzu Aleksandrowi dziękuję za okazaną życzliwość i kapłańskie wsparcie.

ks. Dariusz Niewiński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

Życzenia od ks. biskupa, moderatora generalnego, moderatorów KWC i UKChS, z Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku oraz pary krajowej i moderatora DK znajdziecie klikając:

Życzenia biskupa łomżyńskiego

Umiłowani Bracia i Siostry!

Radosne bicie dzwonów w naszych kościołach obwieściło zbawienną wieść: Po dniach cierpienia, męki i śmierci na krzyżu, po dniach złożenia w grobie, Chrystus powstał, jaśniejący blaskiem chwały. „Zwyciężył płacz i cierpienie, pokruszył piekła kajdany.”(z Hymnu Jutrzni Niedzieli Wielkanocnej).
Przekonali się o tym świadkowie: niewiasty, które pierwsze ujrzały odsunięty od grobu kamień; Piotr, który wszedł do wnętrza i zobaczył leżące płótna oraz chustę; Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku; uczniowie, ci w drodze do Emaus, jak i ci nad Jeziorem Tyberiadzkim.
Przekonujemy się o tym i my za każdym razem, kiedy we wspólnocie braterskiej, jako Jego Kościół, gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii. Odnajdujemy w Nim bowiem dziś Tę samą, żywą Miłość, która dwa tysiące lat temu otworzyła grób i rozerwała pieczęcie, która wybiegła na świat, by głosić nowe życie.
Ten sam Kościół przez wieki miotany rozmaitymi wichrami, uderzany deszczami i wezbranymi potokami (por. Mt 7, 25) trwa nieprzerwanie i głosi niezmiennie, że jesteśmy odkupieni drogocenną Krwią Jego Założyciela i powołani do nowego życia.

Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – moi umiłowani Diecezjanie – aby Zmartwychwstały Chrystus wniósł w rozmaite sytuacje, które Was spotykają w życiu: radość i pokój oraz pewność, że On jest jedyną nadzieją człowieka.

+ Janusz Stepnowski
Wasz Biskup

Życzenia Moderatora Generalnego

Zbliżają się święte dni Paschy Chrystusa, która przywraca zdolność kochania i pozwala odzyskać utraconą przez grzech wolność.

Zmartwychwstanie posiada ogromne znaczenie dla naszej wiary, którą już niebawem będziemy świętować w ramach Roku Wiary w Kościele, który jest naszym domem!

Zmartwychwstanie powoduje, że zawierzamy Chrystusowi i kochamy ŻYJĄCEGO PANA ŻYCIA, zwyciężającego nawet Śmierć i Złego.

Zmartwychwstanie oznacza, że nie ma nic absolutnego na świecie poza Bogiem, wszystko inne jest względne, ruchome, zniszczalne, przemijające, truchlejące. Dlatego przemienieni Jego miłością, chcemy podjąć nową ewangelizację i głosić Chrystusa wszystkim ludziom, szczególnie zaś tym, którzy jeszcze nie spotkali w swym sercu Zmartwychwstałego Pana!

Życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności na przeżywane Święta Paschalne, przesyłam wyrazy modlitewnej jedności i serdecznej pamięci.

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Życzenia moderatora KWC

Zwycięstwo, które czyni nas wolnymi

Pascha to największe zwycięstwo w historii świata. Zwycięstwo, które czyni nas wolnymi. Dzięki niemu możemy nie tylko żyć, ale żyć z sensem. Zmartwychwstały wyzwolił nas z ciasnego egoizmu, w który byśmy się udusili. Dzięki Jezusowi, w wolności dzieci Bożych, możemy zobaczyć sens życia, człowieka, świata.

Życzymy, aby ten niesamowity czas owocował wolnością, która najpełniej objawia się w pochyleniu nad drugim człowiekiem. Życzymy doświadczenia Kościoła – domu, w którym czujemy się bezpieczni i nigdy nie jesteśmy samotni.

Zapraszamy na Pielgrzymkę – 2 czerwca w Warszawie, aby dzielić się wielkimi owocami zwycięstwa Chrystusa.

ks. Maciej Krulak

Życzenia moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi

„Ujrzał i uwierzył…” (J 20,8b)

Już niedługo wejdziemy w przeżywanie Roku Wiary. Niech tegoroczne Święta Paschalne będą przez nas wszystkich wykorzystane jako czas łaski i pogłębiania wiary w sobie i w innych. Życzę wszystkim, którzy postępują drogą formacji Światło-Życie, takiego doświadczenia wiary, jakie stało się udziałem św. Jana, który razem z Piotrem przybył do grobu.

Życzę wszystkim kapłanom ogromnej radości ze spotkania ze Zmartwychwstałym podczas tegorocznej Paschy. Niech w duchu radości paschalnej dokonuje się każda nasza posługa na rzecz tych, do których zostaliśmy posłani. Niech nie zabraknie radosnego świadectwa o tym, co uczynił nam Bóg przez Jezusa Chrystusa.

Zapewniam o mojej modlitwie w Waszych intencjach.

Ks. Jan Mikulski, Moderator UKChS

Życzenia z Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał i żyje!

Owocem wydania siebie,
owocem największej miłości,
może być tylko życie.
Dlatego On sam musiał
zmartwychwstać z grobu.

Dlatego, że siebie wydał do końca,
otrzymał nowe życie,
taką pełnię życia,
że większej być nie może.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Pascha to wypełnienie naszych pragnień o zwycięstwie dobra nad złem. Pascha to świt nowego dnia po nocy pełnej lęku. Pascha to dar, na który nie zasłużyliśmy. Pascha to wszystko, czego nam do szczęścia potrzeba. Pascha to początek wiary. Pascha to źródło Kościoła. Pascha to nasz dom, w którym się narodziliśmy.

Życzymy owocnego przeżywania tego niesamowitego czasu Chrystusa Pana – naszego Zbawiciela. Życzymy doświadczenia Kościoła – domu, w którym z bliskimi – braćmi w wierze – przeżywa się najwspanialsze i najtrudniejsze chwile ze świadomością, że nie jest się samotnym. Niechaj paschalna radość rozświetla każdy dzień trudów i owocuje mocą do życia i głoszenia Zmartwychwstania.

Ks. Maciej Krulak
Moderator Centrum Ruchu Światło-Życie
 wraz z Diakonią

Życzenia pary krajowej DK i moderatora krajowego DK

Drodzy oazowicze!

W tym czasie rozważania największych tajemnic naszej wiary łączymy się z wszystkimi członkami Ruchu Światło-Życie.

Życzymy Wam owocnego przeżycia świętych dni Triduum Paschalnego: tego, aby umęczony, zabity i zmartwychwstały Jezus rzeczywiście przeszedł przez Wasze życie, rzucając na nie nowe światło, napełniając świeżym zapałem, radością, przekonaniem, że warto przy Nim być, bo innej drogi nie ma.

Życzymy też, abyście jeszcze bardziej umocnili się w przekonaniu, że charyzmat naszego Ruchu jest żywy, piękny, możliwy do zrealizowania, że prowadzi do świętości i daje szansę przemiany – w duchu Ewangelii -środowisk, w których żyjemy.

JEZUS ZMARTWYCHWATAŁ! ALLELUJA!

Z pamięcią w modlitwie i w jedności z Wami wszystkimi

Beata i Tomasz Strużanowscy
para krajowa DK
Ks. Marek Borowski SAC
moderator krajowy DK 

Może Ci się również spodoba