List jedności

1. Podsumowanie Oazy Żywego Kościoła 2010

W dniach 24-26 sierpnia br. w Centrum Ruchu w Krościenku odbyło się kolejne Podsumowanie OŻK. Obecni byli przedstawiciele 24 diecezji i 5 zgromadzeń zakonnych. Był to czas, w którym mogliśmy podsumować Modlitewną Nowennę Miesięcy Roku Kapłańskiego oraz Pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie na beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas Podsumowania dzielono się troskami i radościami związanymi z organizacją i prowadzeniem tegorocznych rekolekcji oazowych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych. Ponieważ jeszcze nie wszystkie diecezje nadesłały kompletne dane, dlatego tabela statystyk zostanie podana w późniejszym czasie.

W związku z różnorakimi, nieraz sprzecznymi, przepisami państwowymi, dotyczącymi organizacji wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pojawiły się pytania dotyczące organizacji oaz rekolekcyjnych dla dzieci i młodzieży w świetle przepisów prawa cywilnego. W związku z tym planujemy postawić pytanie Komisji Prawnej KEP, jak powinny funkcjonować oazy rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży, które są organizowane przez diecezje i zgromadzenia zakonne, a przez Kościół traktowane jako rekolekcje zamknięte.

Obok tradycyjnego dzielenia się troskami i radościami związanymi z organizacją i przeprowadzeniem oaz rekolekcyjnych w czasie tegorocznych wakacji, podjęliśmy również refleksję nad aktualnymi znakami czasu i problemami, na które powinien odpowiedzieć nasz Ruch. Wśród poruszanych tematów pojawiła się kwestia znaku krzyża, w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach w Polsce w związku z umieszczeniem krzyża przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Duchowym przewodnikiem w tym kontekście powinien być dla nas sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki poprzez swoje refleksje na temat misterium krzyża, zamieszczone w „Teczce roku OŻK 2010”.

Szczególnym znakiem czasu podczas tegorocznej Oazy Żywego Kościoła i równocześnie historycznym wydarzeniem dla naszego Ruchu była Oaza Nowego Życia I stopnia w języku angielskim, w której wzięli udział uczestnicy z Chin, Kenii, Pakistanu, Mołdawii i Słowacji. Myślę, że zarówno sama oaza rekolekcyjna w języku angielskim, jak i fakt przetłumaczenia podręcznika Oazy Nowego Życia I stopnia na język angielski, są wydarzeniami niezwykłymi, które powinny ułatwić spełnienie marzeń Ojca Franciszka, aby nasz Ruch mógł służyć odnowie Kościoła we wszystkich krajach świata. Wart odnotowania jest również fakt, iż w Oazie Nowego Życia II stopnia w trzecim turnusie w Krościenku uczestniczyło troje Chińczyków (kapłan i dwie osoby świeckie), którzy gościli już w Krościenku w roku ubiegłym i brali udział w ONŻ I stopnia.

Gorąco dziękuję Agnieszce i Marcinowi Skłodowskim z Diakonii Misyjnej, inicjatorom oazy w języku angielskim, Agacie Jankowiak, która przewodziła pracom translatorskim podręcznika ONŻ I stopnia na język angielski, całej Diakonii prowadzącej te historyczne rekolekcje ONŻ I stopnia w języku angielskim, na czele z moderatorem ks. Konradem Hasiorem, oraz ogromnej liczbie ludzi dobrej woli, którzy dopomogli zorganizować te rekolekcje, również poprzez wsparcie materialne. Podsumowując, mogę tylko powiedzieć: Bóg jest wielki!

Wydarzenie jest na tyle ważne, że dołączam do Komunikatu „Sprawozdanie z Mission Oasis”, przygotowane przez Marcina Skłodowskiego, które pokazuje całość przedsięwzięcia. Warto się z nim zapoznać, aby mieć wyobrażenie o skali przedsięwzięcia i ogromie pracy włożonym w przygotowanie tych rekolekcji.

Trzeba też dodać, że również w innych formach rekolekcji podczas tegorocznej Oazy Żywego Kościoła uczestniczyły osoby spoza Polski, m.in. z Ukrainy, Litwy, Rosji, Niemiec, Holandii, Szwecji, Norwegii, Anglii. Dosłownie kilka dni temu zakończyła się Oaza III stopnia na Cammino de Santiago w Hiszpanii, która była również wielkim świadectwem naszego Ruchu na ziemi hiszpańskiej. Odbyły się też Oazy III stopnia w Rzymie i w Wilnie. Widać więc, że owoce ubiegłorocznego hasła roku „Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” są bardzo konkretne i pokazują nam skalę misji, która stoi przed naszym Ruchem!

Jesteśmy również po Podsumowaniu pracy rocznej Domowego Kościoła, które miało miejsce w dniach 10-12.09.2010 r. w Przemyślu. Również to spotkanie pokazało wiele dzieł Bożych, które w minionym roku formacyjnym dokonały się wśród rodzin Domowego Kościoła w Polsce i w innych krajach. Za ten dynamiczny rozwój Domowego Kościoła trzeba Bogu gorąco dziękować, szczególnie za wielkie owoce różnych form rekolekcji dla rodzin. Wart jest również podkreślenia fakt rozwoju kręgów Domowego Kościoła w coraz większej liczbie krajów Europy i na innych kontynentach (USA, Kanada). Bogu niech będą dzięki!!!

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli podczas wakacji trud organizacji i prowadzenia Oaz Żywego Kościoła. Wierzę głęboko, że Wasz trud służby i świadectwa wyda wielkie owoce w sercach ludzi, których powierzyła Wam Opatrzność Boża. Dziękuję również wszystkim, którzy wzięli udział w radosnym dziękczynieniu i refleksji, jakim jest czas Podsumowania OŻK w Krościenku oraz Podsumowania Domowego Kościoła w Przemyślu. Moderatorów diecezjalnych i zakonnych Ruchu Światło-Życie, którzy nie wzięli udziału w tegorocznym Podsumowaniu i nie przysłali swoich reprezentantów, proszę, aby w przyszłości zadbali o udział swoich diecezji w ogólnopolskich spotkaniach naszego Ruchu.

2. Oaza misyjna

Mission: Oasis – Life Friendly Solution
SPRAWOZDANIE

Przygotowanie oraz przeprowadzenie Oazy Nowego Życia I stopnia w języku angielskim
Organizacja pobytu w Polsce Chińczykom biorącym udział w ONŻ II stopnia

ORGANIZATORZY:

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie; Odpowiedzialni: Agnieszka i Marcin Skłodowscy; www.misje.oaza.pl; diakoniamisyjna@gmail.com

HARMONOGRAM

27-29.11.2009, ORDJ Porszewice – zgoda Moderatora Generalnego na organizację rekolekcji
Styczeń 2010 – rozpoczęcie działań informacyjnych, promocyjnych, rekrutacji uczestników
Marzec 2010 – rozpoczęcie akcji „Podziel się Oazą!”
Kwiecień-lipiec 2010 – przygotowania merytoryczne diakonii Mission: Oasis
Maj-lipiec 2010 – zbiórki w parafiach diecezji warszawsko-praskiej
24.07-20.08.2010 – pobyt w Polsce uczestników Mission: Oasis
31.07-16.08.2010 – czas trwania rekolekcji w Krościenku

OPIS

1. Pomysł

Inicjatywa zrodziła się z doświadczenia rekolekcji oazowych I stopnia w 2009 r. w Krościenku, w których uczestniczyło czworo Chińczyków oraz wyjazdu członków Diakonii Misyjnej do Kenii lipiec-sierpień 2009 r., gdzie po serii spotkań ewangelizacyjnych powstała wspólnota przy parafii św. Franciszka w Mitunguu. Rekolekcje przeprowadzone w Centrum Ruchu Światło-Życie w całości w języku angielskim miały stać się źródłem poznania charyzmatu Ruchu Światło-Życie, doświadczeniem wspólnoty z Bogiem i innymi ludźmi oraz światłem na dalszą drogę w Ruchu.

2. Przygotowania

Merytoryczne:

Agata Jankowiak z archidiecezji poznańskiej została koordynatorem zespołu tłumaczącego podręcznik ONŻ I stopnia. Prace nad częścią B podręcznika zostały zakończone w czerwcu 2010 r.

Od kwietnia 2010 r. rozpoczęła prace diakonia muzyczna w składzie: Tomasz Romanowski, Maria Szulim, Marta Januszewska, Piotr Szewczak, na cotygodniowych spotkaniach dokonali wyboru pieśni oraz tłumaczeń, przygotowany został śpiewnik w języku angielskim oraz dobór piosenek dnia oraz pieśni liturgicznych. W kwietniu rozpoczęły się również spotkania animatorów grup, koordynowane przez Dorotę Kosiorkiewicz, dzięki nim każdy animator miał okazję co tydzień przeprowadzić spotkanie na podstawie podręcznika ONŻ I stopnia w języku angielskim.

Organizacyjne:

Rekrutacja i komunikacja z uczestnikami, przygotowanie dokumentów wymaganych do wyrobienia wizy, rezerwacja i zakup biletów lotniczych z Kenii, Pakistanu, Chin. Zakup biletów kolejowych z/do Berlina. Noclegi w Berlinie oraz transport zostały zorganizowane przez ks. Marka Kędzierskiego, duszpasterza Polskiej Misji Katolickiej. Przygotowanie programu pobytu w Polsce, zwiedzania oraz noclegów w Warszawie i Krakowie.

Działania promocyjne:

Projekt oraz druk ulotek informujących o Mission: Oasis.

Przygotowanie akcji „Podziel się Oazą!”, w której członkowie wspólnot Ruchu rezygnowali z jednego wyjścia do kina, aby umożliwić przyjazd uczestnikom rekolekcji. Każdej chętnej diecezji został przydzielony jeden uczestnik rekolekcji, dla którego zbierano fundusze. W akcji udział wzięły diecezje: warszawsko-praska, łódzka, katowicka. Na potrzeby akcji zostały wydrukowane plakaty oraz zakupione puszki.

W kwietniu organizatorzy spotkali się z abp. Henrykiem Hoserem, który poparł inicjatywę Mission: Oasis i zgodził się na przeprowadzenie zbiórek w parafiach diecezji warszawsko-praskiej. Zbiórki przeprowadzono w siedmiu parafiach, ze względu na dużą liczbę innych zbiórek w diecezji w maju i czerwcu (m.in. na powodzian) możliwość ta nie została do końca wykorzystana.

Trzykrotnie została wysłana informacja prasowa do szerokiego grona mediów katolickich. Zostały one opublikowane na stronach oazowych oraz portalach internetowych, organizatorzy byli gośćmi radiostacji katolickich: Warszawa, eM, RDN Małopolska oraz redakcji katolickiej Polskiego Radia. Ponadto ukazały się artykuły w „Gościu Niedzielnym”, w „Idziemy” oraz w „Niedzieli”, jak również został nadany reportaż w programie TVP Między niebem a ziemią oraz w TVP Info.

3. Pobyt uczestników w Polsce

Uczestnicy rekolekcji przyjechali na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji i zamieszkali wśród rodzin oazowiczów diecezji warszawsko-praskiej. Pierwsze cztery dni spędzili na zwiedzaniu Warszawy i okolic, w tym czasie zapewniono transport, przewodników oraz wspólne posiłki. W dniu 28.07.2010 r. Diakonia Misyjna zorganizowała przy katedrze warszawsko-praskiej otwarte spotkanie z uczestnikami Mission: Oasis. 29 lipca udali się na pielgrzymkę do Częstochowy, a następnie pojechali do Krakowa na zwiedzanie miasta. Nocleg w Krakowie zapewniony został przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła przy ul. Królowej Jadwigi 148 oraz w parafii na Azorach. W dniach 16-19 sierpnia uczestnicy z Chin zwiedzali południową część Polski pod opieką ks. Czesława Naworolnika oraz ks. Adama Pradeli.

UCZESTNICY

34 osoby: 6 osób z Kenii (2 kapłanów i 4 osoby świeckie); 2 osoby z Pakistanu; 4 osoby z Mołdowy; 3 osoby z Chin; 3 dalsze osoby z Chin, w tym 1 kapłan, uczestniczyły w 2 stopniu; 1 osoba ze Słowacji; pozostałe osoby to diakonia rekolekcyjna z Polski, w tym 1 kapłan oraz 1 alumn.

BUDŻET

Koszty przeprowadzenia oazy misyjnej, ze względu na jej wymiar międzynarodowy, były stosunkowo duże. Obejmowały nie tylko cenę pobytu na oazie, ale także bilety lotnicze z Kenii, Chin, Pakistanu, dojazd z Mołdowy, bilety kolejowe na trasie Berlin-Warszawa-Berlin, wynajem autokarów, pobyty w poszczególnych miejscach, przygotowanie potrzebnych materiałów itp. Dzięki ofiarności różnych osób i środowisk koszty te zostały zbilansowane. Zebrano dokładnie tyle środków, ile było potrzeba, aby akcja mogła być przeprowadzona sprawnie i skutecznie. W akcję „Podziel się Oazą!” włączyły się diecezje: warszawsko-praska, łódzka, katowicka i warszawska. W diecezji warszawsko-praskiej fundusze były zbierane również w parafiach. Mission Oasis wsparli finansowo także: ks. Antoni Koszorz, pan Jerzy Prokopiuk i moderator diecezjalny diecezji warszawsko-praskiej oraz wielu ofiarodawców, od których wpłaty wpływały na konto Diakonii Misyjnej oraz z akcji „Wdowi grosz” organizowanej przez Centrum Światło-Życie w Krościenku.

WNIOSKI

Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk podczas rekolekcji spotkał się z przedstawicielami każdego kraju i zaprezentował system formacyjny Ruchu Światło-Życie oraz wizję drogi na najbliższy rok.

W skrócie:

 • Mołdowa – ustalenie terminu i miejsca spotkań, wybór animatora, realizacja przez pół roku podręcznika I stopnia, a następnie 10 kroków, wyznaczenie planu pracy razem z Centrum Ewangelizacji na Ukrainie, pozyskanie księdza-moderatora, zdobywanie nowych uczniów, udział w rekolekcjach II stopnia w Polsce lub na Ukrainie.
 • Pakistan – przedstawienie doświadczeń oraz drogi Ruchu proboszczowi z Pakistanu, spotkania z młodzieżą, propozycja wspólnych spotkań według podręcznika I stopnia, od tego uzależniona dalsza droga. Ewentualny udział w rekolekcjach II stopnia.
 • Kenia – wyznaczenie terminu spotkań (przynajmniej raz w miesiącu), praca na podstawie podręcznika I stopnia, a następnie 10 kroków, udział w rekolekcjach II stopnia, pozyskiwanie nowych uczniów i ich udział w rekolekcjach I stopnia w Polsce, ewentualnie organizacja rekolekcji w Kenii.
 • Chiny – stworzenie grupy po II stopniu i formacja oparta na tematach kręgów biblijnych, udział w rekolekcjach III stopnia w Polsce, grupa po I stopniu początkowo formacja na podstawie podręcznika I stopnia, a następnie 10 kroków i udział w rekolekcjach II stopnia, pozyskiwanie nowych uczniów i ich udział w rekolekcjach I stopnia w Chinach w III turnusie.

W związku z wytyczonymi planami działań dla poszczególnych krajów konieczne staje się zintensyfikowanie prac tłumaczeniowych materiałów formacyjnych: 10 kroków, podręcznika II stopnia.
Diakonia Misyjna wyznaczy koordynatorów dla każdego kraju, tak aby utrzymać więź, przesyłać materiały formacyjne, służyć pomocą i motywować do działania.

Plany rekolekcyjne – w Polsce rekolekcje dla obcokrajowców I i II stopień w języku angielskim oraz grupa chińska na III stopniu zostaną zorganizowane w II turnusie 2011 oraz I stopień w Chinach w III turnusie. Do rozważenia pozostaje organizacja rekolekcji w Kenii.

W przygotowania oraz przeprowadzenie rekolekcji anglojęzycznych zaangażowanych było stale przez pół roku ponad 10 osób z Diakonii Misyjnej, co wiązało się z wieloma spotkaniami, ogromnym poświęceniem. Z perspektywy czasu mogę ocenić, że był to wysiłek ponad możliwości obecnej Diakonii i w przypadku planowania kolejnych działań należy postarać się o zbudowanie większej liczby grup Diakonii Misyjnej oraz wewnętrzny podział zadań ze względu na ich specyfikę, np. finanse, organizacja, promocja itp.

Powstanie kolejnych grup Diakonii w innych diecezjach przyczyni się do większego zaangażowania ewangelizacyjnego Ruchu, od strony organizacyjnej tylko wtedy będzie też możliwe przygotowanie większej liczby oaz międzynarodowych. Do zbudowania kolejnych grup misyjnych należy wykorzystać poruszenie zaistniałe przy okazji Mission: Oasis, a wizja przyszłorocznych oaz powinna stać się ideą przewodnią ich działania.

Niewątpliwie konieczność zakładania struktur misyjnych w innych diecezjach ma swoje uzasadnienie również ze względu na potrzebę ogromnych środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia rekolekcji międzynarodowych. Zdobycie funduszy na Mission: Oasis jest wyrazem troski naszego Pana, ale też próbą wiary, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Dlatego pragnę wyrazić wdzięczność przede wszystkim Temu, który jest Dobrym Pasterzem i przeprowadził nas przez wiele ciemnych dolin, ale też za braci z Diakonii Misyjnej oraz tych wszystkich, którzy wspierali nas modlitwą oraz sfinansowali Mission: Oasis.

Glory be to the Father, and to the Son ,and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Sporządził: Marcin Skłodowski

3. Pilne! Nabór księży na studia doktoranckie w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej przedłużony do końca września

W stosunku grup z ostatnich lata kilku lat zgłosiło się mniej księży do Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej i dlatego można jeszcze zgłosić się do końca września bezpośrednio do Dziekanatu Wydziału Teologii KUL. Zachęcamy do wykorzystania tej unikalnej możliwości połączenia studium akademickiego z formacją kapłańską we wspólnocie. Przypomnijmy o tej szczególnej formie kształcenia naszym braciom kapłanom. Dobrze by było, aby możliwości uczestnictwa kapłanów w tym studium zostały w pełni wykorzystane (są już zgłoszenia księży ze Szczecina, Tarnowa, Krakowa, Irlandii, Ukrainy, Słowacji – gr-kat., oblatów OMI). Praca grupy zapowiada się niezwykle ciekawie. Studium jest otwarte dla każdego kapłana. Szczegóły dotyczące IFPL realizującego założenia ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego na www.ifpl-kul.pl. Zapraszamy!

4. Praca formacyjna w ciągu roku 2010/2011

Dni wspólnoty

Po wakacyjnych przeżyciach w ramach Oazy Żywego Kościoła rozpoczynamy kolejny rok pracy formacyjnej. Podobnie, jak w latach ubiegłych, rytm spotkań w grupach i kręgach formacyjnych ubogać będą spotkania w ramach Dni Wspólnoty. Ich celem jest umocnienie jedności na różnych szczeblach naszego Ruchu oraz ubogacenie procesu formacyjnego członków naszego Ruchu. Podczas tegorocznych Dni Wspólnoty pochylać będziemy się nad hasłem pracy rocznej „Słuchać Pana”. Inspiracją dla takiego tematu stał się XII Synod Biskupów, który w roku 2008, pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI podejmował refleksję nad tematem „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

Podczas Dni Wspólnoty będziemy zgłębiać treści zawarte w tym Orędziu. Rozważymy prawdę o tym, że objawienie Boże i dzieło stworzenia świata, w tym człowieka, dokonało się poprzez „głos Słowa”, przez które „wszystko się stało”. Następnie będziemy kontemplować „oblicze Słowa”, którym jest Jezus Chrystus, „Słowo, które stało się ciałem” oraz misterium Kościoła jako „domu Słowa”, który zbudowany jest na fundamencie słowa Bożego. W końcu uświadomimy sobie, że wsłuchiwanie się w słowo wiąże się z misją głoszenia i przepowiadania, które ma moc zbawczą. Przyjmując z wiarą Boga, który zechciał nam się objawić w Słowie odwiecznym – Jezusie Chrystusie, jesteśmy zobowiązani, aby tym słowem dzielić się z innymi, czyniąc ich „uczniami Słowa”.

Organizując i prowadząc dni wspólnoty w diecezjach i rejonach, pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad:

 • jedności na wszystkich szczeblach zaangażowania w Ruchu (aby w każdej diecezji odbywały się dni wspólnoty dla moderatorów i moderatorek, dni wspólnoty dla animatorów i diakonii oraz dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie);
 • jedności grup wiekowych i stanowych (aby spotkania te były przeżywane wspólnie przez członków naszego Ruchu ze wszystkich poziomów wiekowych i stanowych);
 • jedności merytorycznej (należy przestrzegać założeń dni wspólnoty opracowanych przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie);
 • jedności formalnej (zachować wierność poszczególnym elementom, które stanowią zawartość dnia wspólnoty);
 • jedności czasowej (we wszystkich diecezjach i rejonach spotkania te powinny odbywać się w tych samych terminach, według Kalendarza Pracy Rocznej Ruchu).

Formacja permanentna

Zgodnie z ponad dwudziestoletnią już tradycją przygotowano oparte na haśle pracy rocznej pomoce do formacji permanentnej.

Adresatami comiesięcznych spotkań w ramach formacji permanentnej są wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie, którzy ukończyli podstawową formację deuterokatechumenalną, a więc osoby dorosłe: studenci, osoby żyjące indywidualnie w świecie, małżonkowie, prezbiterzy i osoby konsekrowane. Przez dziesięć miesięcy zostaną oni zaproszeni, aby pochylić się nad fascynującymi tematami:

 • Słowo, które daje życie (wrzesień);
 • Słuchaj, Izraelu! – Jak słuchać, aby usłyszeć? (październik);
 • Posłuszeństwo wiary (listopad);
 • Jezus Chrystus – Słowo wcielone (grudzień);
 • Słowo, które uzdrawia (styczeń);
 • Słowo, które wymaga – Przebaczenie (luty);
 • Słowo, które gromadzi (marzec);
 • Znaki czasu (kwiecień);
 • Słowo, które przygotowuje do drogi (maj);
 • Głosić słowo w mocy Ducha (czerwiec).

Układ tematów na poszczególne miesiące, ukazujących bogactwo słowa Bożego, zapowiada fascynującą przygodę spotkania ze słowem Bożym. Poprzez osobiste studium, modlitwę oraz spotkania, które będą odbywały się według różnych metod pracy z Biblią w małej grupie uczestnicy formacji permanentnej zostaną zaproszeni do spotkania z Bogiem żywym, przemawiającym do człowieka, w szczególny sposób poprzez swojego Syna Umiłowanego Jezusa Chrystusa – Odwieczne Słowo. Różnorodne metody grupowej pracy nad słowem Bożym są szczególnie cennym elementem tegorocznej formacji permanentnej, ponieważ często daje się zauważyć we wspólnotach Ruchu Światło-Życie słabe wykorzystanie bogactwa i różnorodności metod grupowego studium słowa Bożego. Materiały, które trafiają w bieżącym roku do rąk odpowiedzialnych za formację permanentną w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych, przypomną i przybliżą bogactwo tychże metod grupowego studium słowa Bożego.

Podręczniki: „Słuchać Pana. Materiały do formacji permanentnej AD 2010/2011” oraz „Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2010/2011” dostępne są u moderatorów diecezjalnych i zakonnych oraz w diakoniach słowa.

5. Kongregacja DIAKONII (22-24.10.2010)

Trwają przygotowania do Kongregacji DIAKONII, która odbędzie się w dniach 22-24 października 2010 r. w Porszewicach k. Łodzi. Temat Kongregacji sformułowano następująco: Diakonia jako miejsce formacji permanentnej i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie. Delegaci otrzymali już Dokument roboczy na V Kongregację DIAKONII, który obejmuje następujące tematy:

 • teologiczne podstawy i cele diakonii;
 • strukturę diakonii w Ruchu Światło-Życie;
 • miejsce diakoni w systemie formacyjnym Ruchu;
 • sposób formowania do diakonii;
 • diakonię jako miejsce formacji;
 • zasady pełnienia diakonii.

Kolejny etap prac to zebranie uwag i propozycji od delegatów do Dokumentu roboczego i przygotowanie drugiej redakcji tego dokumentu, która będzie podstawą pracy podczas Kongregacji.

6. Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)

Jesienne DWDD odbędzie się w terminie 6-7 listopada 2010 r. w sześciu filiach w Polsce.

Podejmiemy na tym spotkaniu temat „Od diakonii do Stowarzyszenia DIAKONIA. Stowarzyszenie DIAKONIA eklezjalną pieczęcią charyzmatu Ruchu Światło-Życie”.

Podczas XXXV Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze, dnia 27.02.2010 roku, mówiłem w słowie programowym o Planie „Ad Christum Redemptorem 2”, przygotowującym nas do Jubileuszu Odkupienia 2033. W ramach tego planu w ciągu najbliższych 7-8 lat chcemy dążyć do wzmocnienia poszczególnych diakonii specjalistycznych naszego Ruchu w diecezjach, aby w ten sposób przygotować się do zakrojonych na szeroką skalę działań ewangelizacyjnych. Budowanie siły diakonii specjalistycznych powinno być oparte o Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Trzeba to wyraźnie powiedzieć i pokreślić: jeśli marzymy o silnym, międzynarodowym Ruchu Światło-Życie, w którym formują się i służą kapłani i osoby konsekrowane oraz świeccy, małżonkowie i indywidualnie żyjący w świecie; jeśli myślimy o dynamicznym ruchu eklezjalnym, skierowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych, to niewątpliwą pomocą w zrealizowania naszej misji w Kościele będzie silne „serce Ruchu”, jakim jest Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”!

Uczestnicy Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, jeśli dojrzeli do podejmowania diakonii w naszym Ruchu, powinni również być członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”! Dlatego po refleksji nad stanem diakonii w Ruchu Światło-Życie, chcemy podczas kolejnego DWDD pochylić się nad stanem naszej świadomości, dotyczącej Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. W ten sposób chcemy pokazać istotny kierunek osobistego zaangażowania dorosłych członków Ruchu Światło-Życie: kapłanów, małżonków, osób konsekrowanych oraz świeckich żyjących indywidualnie w świecie: od diakonii do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.

7. Rekolekcje kapłańskie

Porszewice, 15-17 listopada 2010 r.
Krościenko, 22-25 listopada 2010 r.

8. Sympozjum w 25 rocznicę śmierci ks. Wojciecha Danielskiego

9. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności

10. Planowane Oazy Rekolekcyjne Diakonii (ORD)

11. Zmiany personalne

Nastąpiło kilka zmian personalnych w Ruchu Światło-Życie.

Z dniem 26.08.2010 r. zakończył posługę Moderatora Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku oraz Moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks. Adam Wąsik. Równocześnie podjął on posługę proboszcza w Maćkowicach (archidiecezja przemyska).
Z dniem 26.08.2010 r. posługę moderatora Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka podjął ks. dr Maciej Krulak z diecezji kaliskiej.

Posługę moderatora filii śląskiej zakończył ks. Ryszard Nowak z archidiecezji katowickiej.
Od listopadowego DWDD posługę moderatora filii śląskiej podejmie ks. Mariusz Foltyński z archidiecezji częstochowskiej.

Z końcem czerwca 2010 r. posługę moderatora Centralnej Diakonii Liturgicznej zakończył ks. dr Tomasz Bać z diecezji rzeszowskiej.
Od września 2010 r. posługę odpowiedzialnego za Centralną Diakonię Liturgiczną podejmie pan Wojciech Kosmowski z diecezji bydgoskiej.

Dnia 11.09.2010 r. zakończyła czteroletnią posługę-kadencję para krajowa Domowego Kościoła państwo Jolanta i Mirosław Słobodowie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz moderator krajowy Domowego Kościoła ks. dr Andrzej Wachowicz z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Równocześnie nową parą krajową Domowego Kościoła zostali wybrani państwo Beata i Tomasz Strużanowscy z diecezji toruńskiej.

Wszystkim kończącym posługi wyrażam wielkie podziękowanie za trud i zaangażowanie w pełnione posługi oraz życzę wielu łask Bożych na dalszą służbę w naszym Ruchu.

Natomiast wszystkim podejmującym nowe zadania w Ruchu życzę wielu sił i opieki Chrystusa Sługi oraz Niepokalanej Służebnicy Pańskiej!

12. Sprawy finansowe

Zakończyliśmy akcję „Budowa studni głębinowej na Kopiej Górce”. Studnia została wykopana i podłączona do systemu wodnego Kopiej Górki. Można powiedzieć, że w ten sposób Kopia Górka została w pełni zabezpieczona, jeśli chodzi o potrzeby związane z wodą, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.
Ogłaszam więc zamknięcie akcji „Studnia”, dziękując wszystkim ofiarodawcom za wsparcie!
Równocześnie ogłaszam rozpoczęcie akcji wsparcia „Dachy i okna na Kopiej Górce” prosząc o ofiary na dalsze konieczne prace remontowe na Kopiej Górce. Będzie to kontynuacja remontu dachów oraz prace nad wymianą okien w domach na Kopiej Górce. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na ten cel.
Proszę również o dalsze wspieranie materialne procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Aktualnie trwają prace końcowe nad edycją „Pozycji o heroiczności cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego”. W związku z nimi ponieśliśmy koszty wynikające z prac translatorskich, które pochłonęły wszystkie środki zgromadzone aktualnie na proces beatyfikacyjny. W najbliższym czasie staniemy wobec poważnych kosztów związanych z edycją „Pozycji o heroiczności cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego”.
W związku z tym wielkie wypowiadam wielkie „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary dotychczas złożone na proces beatyfikacyjny i proszę o dalszą pamięć modlitewną i troskę materialną za proces naszego Ojca Franciszka.
Można również składać ofiary na „Fundusz misyjny”. Akcja gromadzenia środków na prowadzenie działalności misyjnej naszego Ruchu w innych krajach, ogłoszona kilka miesięcy temu nadal trwa. W informacji dotyczącej przebiegu „Mission Oasis” znajduje się budżet tej akcji oraz wykaz darczyńców. Trzeba jednak nadal gromadzić środki, aby można było kontynuować działalność misyjną prowadzoną w ramach naszego Ruchu.
Bóg zapłać wszystkim moderatorom, którzy już przekazali wpłaty od uczestnika! Tym, którzy tego jeszcze nie uczynili prosimy o to, by w miarę możliwości dokonali wpłat w najbliższym czasie!

Składam wielkie Bóg zapłać za wszelkie ofiary i wsparcie materialne różnych potrzeb, które mamy w naszym Ruchu!

13. Centrum Światło-Życie w Krościenku zaprasza na:

14. Diakonia Życia

REKOLEKCJE I SPOTKANIA DIAKONII ŻYCIA W ROKU 2010/2011

15. Centralna Diakonia Ewangelizacji

W bieżącym roku formacyjnym nastąpiła zmiana odpowiedzialnych za CDE. Pierwszym spotkaniem organizowanym po tej zmianie była Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji w Częstochowie (6-8.11.2009). Uczestniczyło w niej ok. 100 osób z całej Polski – kapłani, młodzież, dorośli, małżeństwa. W czasie tej oazy uczestnicy dzielili się podejmowanymi działaniami, sukcesami i bolączkami, budowali się nawzajem świadectwami i modlili się za siebie wzajemnie. W tym czasie zostały także wyznaczone cele pracy diakonii na następne lata. Już wtedy ruszyły przygotowania do Kongresu Ewangelizacyjnego „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, który został zaplanowany na dni 12-13 czerwca 2010 r.

Zgodnie z podjętymi planami Kongres odbył się w Warszawie w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, z udziałem o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu. Na sobotnie zamknięte spotkanie kongresowe, na które przybyło około 1000 osób. Czas ten był wypełniony modlitwą indywidualną i wspólnotową. Uczestnicy doświadczyli umocnienia w powołaniu do głoszenia Jezusa, modlili się za siebie, za księży, za wszystkich, do których Jezus posyła. Radością była liczna obecność członków Ruchu z całej Polski.

Tydzień po Kongresie w Gdańsku Matemblewie, w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej odbyło się otwarte spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne „Jezus – uzdrowiciel mojej osoby”. Był to czas powiewu Ducha i niezwykle radosnej modlitwy kilku tysięcy osób. Swoją posługą pełnili tam również o. Cadeddu i o. Porcu. Ojcowie pokazali jak skutecznie się modlić. Pomogli wielu ludziom doświadczyć spotkania z Bogiem Żywym, który JEST i działa pośród nas, w naszych czasach – dziś. TU i TERAZ.

OJDE Częstochowa, 12-14 XI 2010

16. Podziękowanie za listy jedności

Na zakończenie Komunikatu nr 1/2010-2011 gorąco dziękuję za wszystkie listy jedności i inne wyraz pamięci, które przesłaliście na moje ręce podczas tegorocznych wakacji. Ufam, że owoce wakacyjnych rekolekcji będą widoczne w życiu wspólnot naszego Ruchu. W pierwszym miesiącu nowego roku formacyjnego życzę wszystkim wielkiej wytrwałości i wielu łask Bożych na drodze budowania żywego Kościoła poprzez wspólnoty naszego Ruchu. Ufam, że Pan pobłogosławi „pomnożeniem” uczniów Pańskich w naszych wspólnotach. Bądźmy zatem „wsłuchani w głos Pana”, by gorliwie pełnić Jego wolę!

Pan z Wami!

Ks. dr Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło Życie

Może Ci się również spodoba