Nowy Moderator Generalny

Rzymski postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, 39-letni ks. Adam Wodarczyk został nowym moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie. Decyzję w tej sprawie podjęli 16 czerwca 2007 r. biskupi podczas 340. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Kamieniu Śląskim.

Nowy moderator generalny z wykształcenia jest historykiem Kościoła. W tym tygodniu obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego pt. \”Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) – życie i działalność” napisaną pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Myszora. Podobnie jak założyciel Ruchu Światło-Życie pochodzi z Tarnowskich Gór.

Święcenia kapłańskie przyjął przed 13 laty z rąk metropolity katowickiego abp. Damiana Zimonia. Doświadczenie w duszpasterstwie zdobywał m.in. jako wikariusz jednej z największych parafii w Chorzowie – pw. św. Jadwigi (1994-1998), był również katechetą w Zespole Szkół Mechanicznych w Chorzowie. Równolegle – studiował liturgikę i teologię pastoralną w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL w Lublinie. W latach 1998-2003 odbył studia doktoranckie na KUL, z przerwą na roczne studia w Studium Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Od 2002 roku jest bowiem postulatorem rzymskiego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Z Ruchem Światło-Życie jest związany od lat 80. – jako uczestnik i animator. Zaraz po święceniach kapłańskich został moderatorem wspólnoty oazowej w Chorzowie oraz diakonii ewangelizacji w archidiecezji katowickiej. W czasie studiów na KUL był moderatorem tamtejszej akademickiej wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Po wyjeździe do Rzymu, włączył się aktywnie w duszpasterstwo Polaków w Wiecznym Mieście, korzystając z metod ewangelizacyjnych i formacyjnych Ruchu Światło-Życie.

Ks. Wodarczyk będzie piątym moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie. Pierwszym był sam założyciel ruchu ks. Franciszek Blachnicki, którego zastąpił po wyjeździe w 1981 roku za granicę ks. Wojciech Danielski z archidiecezji warszawskiej. Od 1985 roku, kiedy zmarł ks. Danielski do roku 2001 obowiązki moderatora pełnił ks. Henryk Bolczyk z archidiecezji katowickiej, natomiast w latach 2001-2007 – ks. Roman Litwińczuk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Anna Wojtas

Wiadomość pochodzi ze strony głównej Ruchu – www.oaza.pl

Może Ci się również spodoba