KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PIELGRZYMKI MATURALNEJ

Kończący się rok szkolny zachęca do podsumowań i dziękczynienia. Młodzież maturalna powoli wieńczy proces zdawania egzaminu dojrzałości i przygotowuje się do rozpoczęcia studiów.
Pragniemy, właśnie w tym czasie, zaprosić młodzież szkół średnich Diecezji Łomżyńskiej, a szczególnie maturzystów, do wspólnego dziękczynienia za mijający rok szkolny i zdaną maturę. Jednocześnie chcemy prosić o łaski na nadchodzący czas przyjmowania na studia i na okres wakacji.
Zapraszamy wszystkich młodych, ich wychowawców, nauczycieli i katechetów w sobotę, 9 czerwca 2007 r. na godz. 10.00 do Łomży na Pielgrzymkę do Matki Bożej Pięknej Miłości w Katedrze Łomżyńskiej. Głównym przesłaniem Pielgrzymki będzie dojrzewanie do czystości przedmałżeńskiej i promocja Ruchu Czystych Serc. Młodzież wraz z wychowawcami weźmie również udział w uroczystym posłaniu przez Biskupa Łomżyńskiego, misjonarzy Kościoła Łomżyńskiego – Ks. Grzegorza Chodkowskiego, który udaje się do Kamerunu i Pani Marty Grzybały, misjonarki świeckiej, wyjeżdżającej do Salwadoru. Spotkanie będzie odbywać się według następującego programu:

Godz. 10.00 – Uroczysta Eucharystia Dziękczynna w intencji maturzystów i młodzieży szkół średnich pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego połączona z uroczystym posłaniem do posługi misyjnej misjonarzy Diecezji Łomżyńskiej.
Godz. 11.30 – Koncert zespołów muzyki chrześcijańskiej oraz promocja Ruchu Czystych Serc prowadzona przez członków redakcji czasopisma „Miłujcie się”. Spotkanie z członkami redakcji „Miłujcie się”.
Ok. godz. 13.30 – zakończenie Pielgrzymki.

Bardzo prosimy, aby Księża Proboszczowie, a szczególnie Duszpasterze prowadzący w szkole katechezę, zaprosili swoją młodzież na Pielgrzymkę oraz zorganizowali jej przyjazd do Łomży. Niech trud włożony w zorganizowanie Pielgrzymki do Łomży będzie przejawem naszej troski o przyszłość młodego pokolenia powierzonego nam przez Bożą Opatrzność.

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny


Źródło: http://kuria.lomza.pl/index.php?wiad=1746

Może Ci się również spodoba