KODA-DM Wisła Jawornik 2007

KODA-DM

Wisła Jawornik 2007

Jeśli sądzisz, że Pan Jezus nie może Cię już niczym zaskoczyć, to wiedz, że DOBRĄ NOWINĄ jest to, że się mylisz…!

W dniach od 16 do 27 lipca 2007 r. planujemy po raz kolejny przeprowadzić w Wiśle Jaworniku rekolekcje programowe dla osób pragnących pogłębienia życia wewnętrznego i posługi modlitwą we wspólnocie – Kurs Oazowy Dla Animatorów – Diakonii Modlitwy!

Zasadniczym, dla oazowiczów, warunkiem uczestnictwa w tych rekolekcjach jest ukończona formacja podstawowa w Ruchu Światło-Życie (pełnoletność, formacja stopni I-III ONŻ, KODA oraz przynależność do KWC; przynajmniej II stopnie rekolekcji OŻK w Domowym Kościele) lub inaczej zdobyta dojrzałość życia chrześcijańskiego.

Osoby mające wątpliwości, co do własnych możliwości udziału w tych rekolekcjach ze względu na tzw. „braki formalne” w formacji, prosimy o bezpośrednią rozmowę telefoniczną z ks. Ryszardem.

Istotną w przyjęciu zgłoszeń będzie ich kolejność, gdyż listę zamkniemy z chwilą wyczerpania się limitu przewidywanych 30 miejsc. Koszt rekolekcji: 400 zł (zaliczka 200 zł).

Chętnych prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z ks. Ryszardem Nowakiem (tel. 032/4329719 lub 0606/968309; e-mail: xrn@onet.pl), który udzieli dalszych szczegółowych informacji.

Jeżeli ktoś także chciałby poprowadzić takie lub podobne rekolekcje, to bardzo prosimy o kontakt i informację, którą będzie można zamieścić w Siloe.

ks. Ryszard Nowa

Może Ci się również spodoba