KOMUNIKAT W SPRAWIE ZIMOWYCH REKOLEKCJI OAZOWYCH W 2007 ROKU

W czasie przerwy świątecznej organizujemy w Domu Rekolekcyjnym Św. Rodziny w Łomży, ul. Sadowa 3 Noworoczną Oazę Modlitwy (NOM) dla uczestników Ruchu Światło – Życie już po Oazie Nowej Drogi I stopnia. Przyjazd w piątek – 29 grudnia do godz. 17:00, wyjazd 1 stycznia po mszy św. o godz. 11:00. Miejsc – 40. Koszt uczestnictwa – 40 zł. Należy wziąć ze sobą: Pismo Święte, obuwie domowe, śpiwór i strój świąteczny. Moderatorem będzie ks. Jacek Czaplicki. Zgłoszenia do 19 grudnia przyjmuje Agnieszka Popczyk, tel. 661 313 335, e-mail: florist1@wp.pl

Na ferie zimowe, w związku z tym że różne są terminy ferii w województwie podlaskim (ferie od 22 stycznia do 4 lutego) i mazowieckim (ferie w terminie od 29 stycznia do 11 lutego), współpracując z diecezją ełcką, organizujemy w Domu Rekolekcyjnym Betania w Suwałkach, ul. Łanowa 13


1. Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA)

Uczestniczyć mogą osoby po pozytywnie przeżytej ONŻ II˚, zaangażowane w formację w ciągu roku, skierowane przez swego Moderatora. Przyjazd we czwartek – 25 stycznia do godz. 18:00, wyjazd w niedzielę – 4 lutego o godz. 16:00. Miejsc – 30, koszt – 270 zł.2. Oaza ewangelizacyjna.
Dwa turnusy:
I. Dla młodzieży z województwa podlaskiego Przyjazd w sobotę 20 stycznia do godz. 11:00, wyjazd we środę – 24 stycznia o godz. 16:00

II. Dla młodzieży z województwa mazowieckiego. Przyjazd we wtorek 30 stycznia do godz. 11:00, wyjazd w sobotę – 3 lutego o godz. 16:00
Oaza ewangelizacyjna jest przeznaczona dla młodzieży z gimnazjum i liceum (szczególnie dla tych którzy przeżyli Oazę Nowej Drogi) zaangażowanej we wspólnocie oazowej a pragnącej pogłębić życie wiary, skierowanie od swego Moderatora. Miejsc – 30, koszt – 130 zł.
Zgłoszenia od 12 do 19 stycznia przyjmuje Moderator Diecezjalny – ks. Aleksander Suchocki, 18–406 Drozdowo, ul Główna 50, tel. 0-86/219 20 29, 0604 991 420, e- mail: aleksuch@kuria.lomza.pl
W razie potrzeby, przy dużej liczbie zgłoszeń możemy zorganizować transport autokarem.


Zgłoszeń proszę dokonywać wypełniając kartą uczestnika oazy (druki w Wydziale Nauczania Kurii Diecezjalnej) i wnosząc opłatę. Prosimy Czcigodnych Duszpasterzy o dołożenia szczególnych starań (jeśli potrzeba także wsparcie materialne) by młodzież skorzystała z przygotowywanych dla niej możliwości formacji.

Może Ci się również spodoba