Informacja o ORDKS

Zaproszenie na ORDKS 2006

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w najbliższe wakacje planujemy Oazę Rekolekcyjną Diakonii Komunikowania Społecznego. Tym razem spotkamy się w Loretto k. Wyszkowa (diecezja warszawsko-praska) w dniach 1-5 sierpnia 2006 u bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, patrona prasy i wydawnictw katolickich.

Zapraszamy zarówno osoby już związane z tą diakonią, jak i wszystkich zainteresowanych problematyką mediów i komunikowania społecznego. Oazowych redaktorów lokalnych pism, twórców stron internetowych (redakcje techniczne i merytoryczne) jak również osoby początkujące w tych dziedzinach.

Mile widziani będą również oazowicze pracujący w różnych mediach. Zapraszamy! Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, refleksji jak uczynić tę dziedzinę życia,okazją do służby dla dobra wspólnego, dla Kościoła i Ruchu Światło-Życie. Poznamy nauczanie Kościoła na temat prasy, radia, telewizji i internetu.

ORDKS będzie również okazją do poznawania się i budowania wspólnoty – między sobą i z Bogiem. Stąd pojawią się również tematy: jak przeżyć własne życie jako dar z siebie, czym jest diakonia? Co to znaczy, że Kościół jest wspólnotą charyzmatów i służb? Jak służyć w naszych realiach w Kościele i świecie? Planujemy również spotkania w grupach nt. komunikowania interpersonalnege i społecznego oraz elementy warsztatów dziennikarskich i innych w zależności od potrzeb.

Tegoroczne spotkanie ORDKS jest kontynuacją ORD 2000 mass-media z lat 1997 i 1998 (Krościenko) oraz ORDKS z lat 2002 (Niechobrz), 2003 (Nowe Kawkowo), 2004 (Krościenko) i 2005 (Loretto).

Jeżeli zajdzie taka potrzeba spotkania będą odbywać się w dwóch grupach.

Zgloszenia i wymagania:

Termin: przyjazd: 1 sierpnia 2006 od rana, wyjazd 5 sierpnia 2006 po obiedzie.
Miejsce: Sanktuarium MB Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa w diecezji warszawsko-praskiej.
Koszt: 200 PLN (z pościelą)

Zgłoszenia przyjmuje:

Diakonia Komunikowania Społecznego
Ośrodek Warszawski Fundacji \”Światło-Życie\”,
ul. dr J. Strusia 13a, 04-564 Warszawa
email: ORDKS@oaza.pl

Zgłaszając się należy podać również swój adres e-mail lub nr komórki, (jeśli chce się otrzymać informacje SMSem np. o dojeździe na rekolekcje) oraz zaznaczyć rodzaj dotychczasowego zaangażowania w dziedzinie mass-mediów.

Pytania można kierować na e-mail: ORDKS@oaza.pl

zaliczka – 100 zł na konto:
Ośrodek Warszawski Fundacji \”Światło-Życie\”,
ul dr J. Strusia 13a, 04-564 Warszawa
nr konta: 55 1060 0076 0000 3300 0027 3206 z dopiskiem –
\”na cele statutowe – ORDKS\”

Dojazd: szczegóły będą przekazane zainteresowanym uczestnikom mailem lub SMS.

Może Ci się również spodoba