Komunikat o letnich rekolekcjach OŻK 2006

Łomża, dnia 11 kwietnia 2006 roku
N. 519/2006

KOMUNIKAT RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE
W SPRAWIE LETNICH REKOLEKCJI OAZOWYCH
W ROKU 2006

Oazy Żywego Kościoła (OŻK) 2006
„PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ”
Jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi – także w Polsce – którzy już otrzymali łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła – Chrystusowej Oblubienicy – Nowej Jerozolimy zstępującej z nieba na ziemię. (ks. F. Blachnicki, Testament)
„Pamięć i tożsamość” – temat pracy formacyjnej w roku po odejściu Jana Pawła II do domu Ojca. Obaj kandydaci na ołtarze: Jan Paweł II i ks. Franciszek Blachnicki, tak duchowo sobie bliscy i zarazem wspierający się nawzajem w realizacji posoborowej wizji Kościoła stają dziś przed nami, a nam trzeba wsłuchać się w ich przekaz i wpatrzeć się w ślady, które przed nami zostawili. Dlatego „pamięć i tożsamość”, bo tylko zachowując w życiu to czego nas uczyli pozostaniemy tym czym być powinniśmy – Żywym Kościołem

TERMINY TURNUSÓW
I turnus: 27 czerwca – 13 lipca 2006
II turnus: 15 – 31 lipca 2006
III turnus: 1 – 17 sierpnia 2006
I. OAZY ORGANIZOWANE PRZEZ DIECEZJĘ ŁOMŻYŃSKĄ.
A. Planowane ośrodki rekolekcyjne, turnusy, typy i stopnie oaz.
W archidiecezji krakowskiej – na Podhalu (Oaza Wielka Kanaan) w miejscowościach: Biały Dunajec, Bańska Wyżna, Gliczarów Górny
I turnus
· Oaza Dzieci Bożych II stopnia (ODB II°)
· Oaza Nowej Drogi I stopnia (OND I°)
· Oaza Nowej Drogi II stopnia (OND II°)
· Oaza Nowego Życia I stopnia (ONŻ Iº)
II turnus
· Oaza Nowej Drogi II stopnia (OND II°)
· Oaza Nowej Drogi III stopnia (OND III°)
· Oaza Nowego Życia I stopnia (ONŻ I°)
· Oaza Nowego Życia I stopnia (ONŻ I°)
· Oaza Nowego Życia II stopnia (ONŻ IIº)

W archidiecezji wileńskiej (na Litwie) w Wilnie
III turnus
· Oaza Nowego Życia III stopnia (ONŻ III°)

Pośredniczymy także w zgłoszeniu dzieci na Oazy Dzieci Bożych organizowane przez inne diecezje
Uwaga! Planowane turnusy i typy oaz mogą ulec zmianie.

Na Oazy Dzieci Bożych (ODB) przyjmujemy wyłącznie dzieci zaangażowane w posługę liturgiczną w parafii (ministranci, schola, procesja – uczestniczące w formacji w ciągu roku)
ODB I ° – po IV klasie – minimum 11 lat
ODB II °- po V klasie – minimum 12 lat
ODB III °- po VI klasie – minimum 13 lat
Na Oazy Nowej Drogi (OND) przyjmujemy młodzież gimnazjalną, już wyrastającą z problematyki wieku dziecięcego, a jeszcze nieprzygotowaną do przyjęcia treści ONŻ I°.
OND I° – po I klasie gimnazjum- minimum 13 lat
OND II°- po II klasie gimnazjum- minimum 14 lat
OND III° – dawniej Stopień podstawowy (ONŻ 0° )- po III klasie gimnazjum – minimum 15 lat
Na Oazy Nowego Życia (ONŻ) przyjmujemy:
ONŻ I° – ukończone 16 lat, po 0° lub po rekolekcjach ewangelizacyjnych wraz z praca w grupie po – ewangelizacyjnej
ONŻ II°- ukończone 17 lat, po I° i pracy rocznej w grupie deuterokatechumenalnej wg programu „10 kroków ku dojrzałosci chrześcijańskiej”
ONŻ III° – ukończone 18 lat, po II° i pracy rocznej w grupie deuterokatechumenalnej, osoby akceptujace ideał zawarty w 10 Drogowskazach Nowego Człowieka. (Do Wilna – dowód osobisty lub paszport !)

Oaza Rodzin (Kościół Domowy Ruchu Światło – Życie)
Zgłoszenia przyjmuje diecezjalna para animatorska Kościoła Domowego: Jadwiga i Paweł Kołakowscy, ul. Kazańska 5/3, 18 – 400 Łomża, tel.086/218 21 34. wraz z Moderatorem Diecezjalnym Kościoła Domowego: ks. Zbigniew Pruszyński, ul. Gomulickiego 1, 07 – 400 Ostrołęka, tel.029/764 79 34.

B. Przewidywany koszt rekolekcji
-dla dzieci i młodzieży w górach i w Wilnie – 350 zł (+ 100 zł przejazd)
Pierwszą część opłaty w wysokosci 150 zł uczestnicy wpłacają (przekazem na konto w banku) w formie zaliczki przy zapisach, pozostała część w dniu przyjazdu na rekolekcje, w recepcji ośrodka rekolekcyjnego. Wszystkim uczestnikom oaz w górach i w Wilnie zapewniamy przejazd autokarem; cena przejazdu wliczona jest w koszt oazy.
Zwracamy się z apelem do posyłających na rekolekcje o zorganizowanie wsparcia materialnego dla osób, które nie sa w stanie sfinansować oazy.
II. OAZY ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRALNĄ DIAKONIĘ OAZ REKOLEKCYJNYCH w KROŚCIENKU.
Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń na rekolekcje organizowane przez Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych (CDOR).
I turnus:
n Oaza Klerycka i Kapłańska I stopnia (OKler I°) dla kapłanów (520 zł), kleryków (500 zł).
n Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA)- po III stopniu ONŻ (480 zł).
II turnus:
n Oaza dla Dorosłych (OD Iº) i Oaza Diakonii Wychowawczej I stopnia (ODW I°) dla osób konsekrowanych, nauczycieli, katechetów (520 zł).
n Oaza dla Dorosłych (OD IIº) i Diakonii Wychowawczej II stopnia (ODW II°) dla osób konsekrowanych, nauczycieli, katechetów po I° (520 zł).
n Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA) – po III stopniu ONŻ (480 zł).
III turnus:
n Oaza Nowego Życia Iº dla studentów (500 zł).
n Oaza Nowego Życia IIº dla studentów i Oaza Klerycka IIº (500 zł).
n Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA) – po III stopniu ONŻ (480 zł).

Rekolekcje w Krościenku
n 10 – 16 sierpnia. ORDD – rekolekcje pt. „Formować Świętych” – dla osób po ORD, szczególnie dla pracujących w diakonii deuterokatechumenatu. (200 zł)
n 18 – 23 sierpnia. Oaza Rekolekcyjna Diakonii – ORD. (175 zł)
n 18 – 24 sierpnia Warsztaty liturgiczno – muzyczne (dla par małżeńskich z Kościoła Domowego, dorosłych i młodzieży). (200 zł)
n 1 – 7 sierpnia, oraz 1 – 7 września. Rekolekcje ewangelizacyjne dla dorosłych. (200zł)

Rekolekcje na „Wichrówce” w Dursztynie (dla osób przynajmniej po I stopniu)
n 10 – 16 lipiec. Człowiek w zwierciadle Słowa Bożego, czyli w czym jesteśmy podobni do bohaterów Ewangelii. (220 zł)
n 22 – 29 lipiec. Eucharystia – nieznany sakrament. (250 zł)
n 30 lipca – 6 sierpnia. Jan Paweł II o życiu, wolności i miłości. (250 zł)
n 12 – 19 sierpień. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością – warsztaty aktywizujące dla nauczycieli i katechetów. (230 zł)
n 2 – 9 września. Modlitwa – moja spotkanie z Bogiem. (250 zł)

Inne propozycje
n Hartowiec, diec. toruńska. Kurs Oazowy dla Diakonii Ewangelizacji (KODAE). 15 – 31 lipca.
n Wisła, diec. bielsko – żywiecka. Kurs Oazowy dla Animatorów – Diakonia Modlitwy (KODA – DM). 23 lipca – 4 sierpnia

Informacje o rekolekcjach w czasopiśmie OAZA i na stronach internetowych: www.oaza.pl

III. UCZESTNICY ZGŁASZAJĄC SIĘ NA REKOLEKCJE:
a. wypełniają Kartę uczestnictwa, UWAGA !!! Karty różnią się kolorem: żółte na ODB, jasnozielone na OND, białe na ONŻ.
b. wypełniają Kartę zdrowia
c. wpłacają zaliczkę (w wysokości 150 zł) przekazem na konto w banku.
Nazwa konta: Duszpasterstwo Ruchu Światło – Życie Diecezji Łomżyńskiej Pekao S.A. o/ Łomża,
numer konta: 57 1240 1532 1111 0000 2054 9457
W wypadku rezygnacji z rekolekcji zaliczki nie sa zwracane!
Zgłaszający – ksiądz Moderator (Proboszcz) sporządza listę zgłoszenia na formularzu i przekazuje osobiście wraz z kartami uczestnictwa, kartami zdrowia i dowodami wpłaty na ręce Moderatora Diecezjalnego, który przyjmuje zgłoszenia od 29 do 31 maja w Kurii w godzinach od 930 do 1300, a po południu w Drozdowie, ul. Główna 50 (najlepiej po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – tel. 086/219.20.29., lub e-mail: aleksuch@ kuria. lomza.pl). Nie będą przyjmowane zgłoszenia przez „trzecie ręce”! Przy ograniczonej liczbie miejsc w ośrodku rekolekcyjnym o przyjęciu na tę oazę decydować będzie termin zgłoszenia kart, karty zgłoszone po terminie (tj po 31 maja!) i karty źle wypełnione nie będą przyjmowane.!
Dla formacji po – rekolekcyjnej istotnym jest, aby z danej parafii (miejscowości) w tym samym typie i stopniu rekolekcji uczestniczyło kilka (minimum 4) osób, by zaistniała grupa formacyjna.
Skierowanie do ośrodka dokonuje Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych uwzględniajac uwagi zgłoszone przy zapisie.
Uwaga! Odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszeń jest Moderator w parafii. Karty bez dowodu wpłaty zaliczki, podpisu rodziców (do 18 lat) i moderatora, bez karty zdrowia nie będą przyjmowane.
Formularze kart uczestnictwa, kart zdrowia, list zgłoszeń oraz blankiety wpłat sa do odebrania w Kurii.
Odebranie kart uczestnictwa ze skierowaniem na oazę we środę – 14 czerwca o godzinie 1000 w sali Diecezjalnej Diakonii Ruchu Światło – Życie (obok Wydziału Nauczania i Wychowania w budynku Kurii).
IV. DIAKONIA OAZY
Diakonię oazy organizuje jej Moderator, troszczac się o to, by wszyscy jej członkowie posiadali kwalifikacje wymagane od animatora. Przy doborze diakonii należy stanowczo przestrzegać, aby animator spełniał podstawowe wymagania: przeżył minimum ONŻ I° i ONŻ II°, KODA, żywo uczestniczy we wspólnocie Kościoła lokalnego, przynależy do KWC, pozostaje w charyzmacie Ruchu. Kryteria szczegółowe: codzienna medytacja Pisma Świętego (Namiot Spotkania), częstsza niż tylko niedzielna Eucharystia, regularne życie sakramentalne, wolność od nałogów (świadectwo życia), umiejętność pracy z małą grupą (znajomość metod), posłuszeństwo, gotowość pełnej realizacji programu, pozytywna opinia Moderatora diecezjalnego (wyraża się w skierowaniu na oazę).
Animatorzy wypełniaja kartę animatora oraz wpłacają na konto Ruchu 50 zł i oddają się do dyspozycji Moderatora Parafialnego lub Rejonowego, który organizuje diakonię własnej oazy, a pozostałe zgłoszenia przekazuje do dyspozycji Moderatora Diecezjalnego. Wszystkie karty animatora wraz z dowodami wpłaty i lista zgłoszeń należy dostarczyć do 10 czerwca br. Moderatorowi Diecezjalnemu.
Lokalna Oaza Modlitwy – Oaza Matka połączona z rozesłaniem zespołów diakonii oazy rekolekcyjnej a więc moderatorów i animatorów, którego dokona Ksiądz Biskup, odbędzie się w Łomży w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w dniach 23 – 25 czerwca br. Rozpoczęcie o godzinie 1600, zakończenie około południa. Należy zabrać ze sobą: śpiwór, obuwie domowe, strój odświętny; opłata 20 zł. Animatorzy i moderatorów mają obowiązek uczestniczenia Oazie Matce.
Także Moderatorzy spotkają się z Księdzem Biskupem w czasie LOM celem rozesłanie do rekolekcji oazowych.
V. XV DIECEZJALNA PIELGRZYMKA RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE do Matki Pięknej Miłości w Katedrze Łomżyńskiej czyli Dzień Wspólnoty odbędzie się w sobotę 2 września 2006.

VI. CENTRALNA OAZA MODLITWY – CENTRALNA OAZA MATKA (COM), kończaca okres paschalnej radości Uroczystością Zesłania Ducha Świętego gromadzi w Centrum Ruchu w Krościenku na modlitwie i błogosławieniu animatorów i członków diakonii oraz przedstawicieli diecezji odbierających misję prowadzenia oaz. W tym roku COM, przypada na dni 2 – 5 czerwca. Kandydaci do błogosławienia powinni spełniać następujące warunki:
n animatorzy – formacja podstawowa (ONŻ I°,II°,III°), KODA (lub inne), KWC.
n diakonia – formacja podstawowa (ONŻ I°,II°,III°), KODA (lub inne), ORD, Triduum Paschalne, KWC.
Zgłoszenia przyjmuje Moderator Diecezjalny do 25 (czwartek) maja br.
Zachęcamy wspólnoty oazowe w parafiach do przeżycia, w łączności modlitewnej z całym Ruchem Światło – Życie, Septymy przed Zesłaniem Ducha Świętego (28 maja do 2 czerwca) jako czasu szczególnie intensywnej modlitwy w intencji Oaz Żywego Kościoła 2006 roku.
Dziękując wszystkim angażującym się w dzieło Oazy Żywego Kościoła prosimy o solidarny wysiłek w przygotowaniu i prowadzeniu ku diakoni nowych pokoleń oazowiczów.

Ks. Aleksander Suchocki Ks. Dr Jarosław Kotowski

Moderator Diecezjalny Przewodniczący Wydziału
Ruchu Światło – Życie Nauczania i Wychowania Katolickiego

Komunikat dostępny na stronie internetowej Diecezjalnej Kurii Łomżyńskiej: www.kuria.lomza.pl →aktualności→komunikaty oraz na stronie internetowej Ruchu Światło – Życie naszej diecezji: www.lomza.oaza.pl

b>

Może Ci się również spodoba