NIEDZIELA PALMOWA 8-9 KWIETNIA 2006 R.

\”Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce\” (Ps 119, 105)
Serdecznie zapraszam młodzież diecezji łomżyńskiej do wspólnego przeżycia diecezjalnego spotkania Światowych Dni Młodzieży. Prowadzeni przez Pasterza diecezji będziemy mogli ożywić i pogłębić naszą wiarę, rozpoznając Chrystusa, który przemawia do nas w swoim słowie. Papieskie orędzie na tegoroczne Dni Młodzieży zaprasza, abyśmy w Bożym słowie rozpoznali światło, które pozwala nam pewnie kroczyć po drogach życia. Papież Benedykt XVI zachęca, aby spotkanie XXI ŚDM stało się okazją włączenia się wielu młodych, często zagubionych, do „duchowej pielgrzymki młodych pokoleń ku Chrystusowi”. Zechciejmy więc podjąć to zaproszenie Ojca Świętego i jak najliczniej wziąć udział w spotkaniu w Łomży.
Program:

Piątek 7.04.06 – Spotkanie formacyjne animatorów małych grup – Dom Rekolekcyjny
18.00 – rozpoczęcie – odpowiedzialny – Ks. Aleksander Suchocki

Sobota 8.04.06:
12.00 – 14.00 – Zjazd, zakwaterowanie – recepcje w parafiach:
– pw. Św. Michała Archanioła (Katedralnej) – dla dekanatów: Łomżyńskiego Katedralnego, Piątnickiego, Krasnosielckiego, Różańskiego, Zambrowskiego
– pw. Św. Andrzeja Boboli – dla dekanatów: Chorzelskiego, Rzekuńskiego, Jedwabińskiego, Czyżewskiego (recepcja w parafii katedralnej);
– pw. Miłosierdzia Bożego – dla dekanatów: Ostrołęckiego św. Antoniego, Ostrołęckiego Nawiedzenia NMP, Kadzidlańskiego;
– pw. Krzyża Świętego – dla dekanatów: Łapskiego, Szepietowskiego, Wysokomazowieckiego,
– pw. Św. Brunona- dla dekanatów: Łomżyńskiego św. Brunona, Grajewskiego, Szczuczyńskiego, Kobylińskiego;
– pw. Bożego Ciała – dla dekanatów: Ostrowskiego Chrystusa Dobrego Pasterza, Ostrowskiego Wniebowzięcia NMP,
– pw. Matki Bożej Bolesnej (OO. Kapucyni) – dla dekanatów: Kolneńskiego, Wyszkowskiego, Myszynieckiego;
15.00 – Rozpoczęcie spotkania – górny kościół Miłosierdzia Bożego
15.30 – Celebracja Słowa Bożego (górny kościół Miłosierdzia Bożego) – Ostrów Maz. par. pw. Wniebowzięcia NMP – Ks. Robert Śliwowski
16.30 – Koncert zespołu „Mocni w Duchu” Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym z Łodzi
17.30 – przerwa na posiłek (przy kościele)
18.30 – Droga Krzyżowa ulicami miasta, z kościoła Miłosierdzia Bożego do kościoła Bożego Ciała (ul. Zawadzka i Przykoszarowa)
– śpiew: Ostrołęka par. pw. Nawiedzenia NMP – Ks. Sławomir Gawryś
– rozważania: Ks. Tomasz Tymiński – Ostrów Maz, par. pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, Ks. Łukasz Grabowski – par. Jednorożec
– przygotowanie i zabezpieczenie trasy – Ks. Jerzy Ciak
20.30 – Wspólna Adoracja Krzyża: Postulat OO. Kapucynów
– Powrót do miejsca zakwaterowania

Niedziela 9.04.06:
8.30 – Jutrznia z homilią
– Katolickie Liceum Ogólnokształcące (ul. Sadowa) – dekanaty: Łomżyński Katedralny, Chorzelski, Czyżewski, Jedwabiński, Kolneński, Krasnosielcki, Myszyniecki, Piątnicki, Różańki, Rzekuński, Wyszkowski; (Ks. Piotr Mazurek)
– par. Miłosierdzia Bożego (dolny kościół) dekanaty: Ostrołęcki św. Antoniego, Ostrołęcki Nawiedzenia NMP, Kadzidlański, Łomżyński św. Brunona, Grajewski, Szczuczyński, Kobyliński, Rzekuński; (Ks. Jerzy Ciak)
– Szkoła Podstawowa nr 10 – dekanaty: Łapski, Ostrowski Chrystusa Dobrego Pasterza, Ostrowski Wniebowzięcia NMP, Szepietowski, Wysokomazowiecki, Zambrowski; (par Bożego Ciała – Ks. Krzysztof Górski)
9.30 – Spotkania w małych grupach dzielnie się Słowem Bożym
11.00 – „Z wiarą na co dzień” – Spotkanie z Gościem
12.00 – przerwa na posiłek (w miejscach zakwaterowania)
14.45 – Spotkanie na Łomżyńskim Starym Rynku z Premierem Rządu RP Panem Kazimierzem Marcinkiewiczem, Następnie Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek dokona poświęcenia palm i poprowadzi procesję Niedzieli Palmowej do Katedry na uroczystą Eucharystię.
16.00 – Eucharystia – przewodniczy Ks. Bp Stanisław Stefanek
– śpiew: Łomża par. pw. św. Michała Archanioła – ks. Artur Szurawski
– służba liturgiczna, modlitwa wiernych i procesja z darami: Wyszków par. pw. św. Idziego – Ks. Marek Grygorczyk
ok. 17.30 – Zakończenie
20.00 – Plenerowa Inscenizacja Męki Pańskiej – amfiteatr „Muszla” przy ul. Zjazd

Na spotkanie zapraszamy młodzież od drugiej klasy gimnazjum. Uczestnicy spotkania zostaną w większości przyjęci w łomżyńskich rodzinach, dlatego konieczne jest, aby duszpasterze organizujący grupy parafialne przesłali imienne zgłoszenia uczestników do parafii, które będą ich przyjmować (zgodnie z podanym wyżej przyporządkowaniem). Zgłoszenia należy nadsyłać do 1 kwietnia br. Po tym terminie można zgłaszać grupy tylko na program niedzielny – bez noclegu!
Osobno prosimy zgłaszać animatorów do prowadzenia spotkań w grupach (animatorzy z Ruchu Światło – Życie, młodzi animatorzy grup do bierzmowania). Dla nich przewidziane jest spotkanie w piątek o godz. 18.00 w Domu Rekolekcyjnym w Łomży. Zgłoszenia animatorów w Wydziale Nauczania i Wychowania Katolickiego w podanym wyżej terminie.
Grupy parafialne nie mogą być pozostawione same sobie. Kapłani i katecheci winni towarzyszyć młodzieży podczas całego spotkania.
Młodzież korzysta podczas spotkania z gościnności wielu rodzin łomżyńskich. Należy zabrać ze sobą śpiwór, karimatę oraz prowiant na niedzielne śniadanie. Prosimy o zatroszczenie się, aby nie zabrakło ze strony młodych konkretnych gestów, znaków wdzięczności za życzliwe przyjęcie.
Zgodnie z tradycją Niedzieli Palmowej należy przygotować palmy, które zostaną poświęcone i będą niesione w uroczystej niedzielnej procesji.
Uczestnicy spotkania otrzymają „Przewodnik” zawierający tekst orędzia Ojca Świętego, pieśni i inne teksty pomocne do udziału we wspólnej modlitwie, oraz okolicznościowe znaczki. Na pokrycie kosztów organizacyjnych prosimy zebrać od każdego uczestnika po 5 zł. Przewodnik i znaczki można będzie odebrać w dniu przyjazdu – w recepcji, wpłacając równocześnie zebraną składkę.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. kan. dr Wojciech Nowacki
Dyrektor ds. Wychowania Katolickiego

Może Ci się również spodoba